Λογότυπο πρόσκλησης

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές δεξιότητες στην ευημερία της κοινωνίας καθώς και στην αδιάλειπτη λειτουργία του κράτους και της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΠΨηΜεΤ) και το Υπουργείο ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσίευσαν πρόσκληση  χρηματοδότησης  δράσεων κατάρτισης  που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Σκοπός της πρόσκλησης, η οποία συμπορεύεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (στρατηγικός άξονας παρέμβασης: «Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες») είναι η υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση (upskilling) των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια. Προς την κατεύθυνση αυτή ζητούμενο είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και η ενδυνάμωσή των εργαζομένων σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

Προφίλ των καταρτιζόμενων

Η κατάρτιση θα γίνεται εξ αποστάσεως και στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, την αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων τους και την προετοιμασία τους στις σχετικές απαιτήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, θα συμμετέχουν αποκλειστικά εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν μέση και υψηλή ψηφιακής ωριμότητας, η οποία θα αξιολογηθεί μέσω μεθοδολογίας βασιζόμενης στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών DigComp (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η δράση προβλέπει ποσοστό 20%  για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών σε ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και την Ψηφιακή Δεκαετία.

Κατάρτιση

Οι προτεινόμενες δράσεις ανάπτυξης, επανακατάρτισης, αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων θα υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, με δυνατότητα πιστοποίησης, ενώ για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτύσσεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες, πχ μέσω της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Πιστοποίηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις ή δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης που παρακολούθησαν,  θα συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Υποψήφιοι φορείς προς χρηματοδότηση:

Με συνολικό προϋπολογισμό 62,5 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε φορείς όπως:

 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι
 • Επιμελητήρια (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
 • Ενώσεις (Εθνικής Εμβέλειας) Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ)
 • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων ΤΠΕ (Εθνικής Εμβέλειας), μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

με την υποβολή των προτάσεων να ξεκινά στις 16.06.2023 και να ολοκληρώνεται στις 16.07.2023.

Κριτήρια επιλογής των προτάσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιλεχθούν προς χρηματοδότηση, θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας, να εναρμονίζονται με τη  στρατηγική για τη ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, γνωστή και ως Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 -2025,  και έχουν κριθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών/ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση. Ως ενδεικτικές προς χρηματοδότηση δράσεις ορίζονται οι εξής:

 • υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/επανακατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας– Πρωτοβουλία «Cybersecurity Experts Academy-Skilling & Employment», του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),
 • υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα Fintech,του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ).
 • ενίσχυση του εργατικού δυναμικού νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, και αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν σε πεδία εφαρμογής της γαλάζιας οικονομίας, του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)
 • προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εμπορίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.digitalplan.gov.gr/prosklisi-2021-2027/7/ylopoiisi-programmaton-anavathmisis-epipedou-psifiakon-dexiotiton-upskilling-se-themata-axiopoiisis-kai-diacheirisis-kainotomon-psifiakon-technologion-sto-plaisio-tis-ethnikis-symmachias-gia-tis-psifiakes-dexiotites-kai-tin-apascholisi.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Διαβάσετε περισσότερα