Με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών συνεργατικών σχημάτων προκειμένου οι ΜμΕ, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της αεροδιαστημικής και της άμυνας να υποστηριχθούν και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα τους, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του προγράμματος  METASTARS. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, προσφέρει στις ΜμΕ την κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση ώστε:

 • να προσαρμόσουν τις επιδόσεις τους στις νέες τεχνολογίες
 • να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού τους, ιδαίτερα στους τομείς της διττής μετάβασης, πράσινης /ψηφιακής,  και καινοτομίας
 • να επιτύχουν τη στρατηγική διεθνοποίησής τους

Οι ΜμΕ που θα υποβάλλουν σχετική πρόταση, θα λάβουν χρηματοδότηση διασφαλίζοντας τη τεχνική υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες σε δύο από τις κάτωθι πέντε επιλογές καινοτομίας (Innovation Services) κατ’ ανώτατο όριο ανά αίτηση:

1. Ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας: Απευθύνονται σε ΜμΕ που επιθυμούν να αναπτύξουν πράσινες λύσεις, διαδικασίες ή εσωτερικές δραστηριότητες όπως τεχνολογικές διεργασίες, κατασκευή αλλά και διαχείριση τους όπως ανάπτυξη συστηματων επικοινωνίας κ.λπ. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν έως 10 υπηρεσίες με ανώτατο όριο τις 4,000 EUR.

2. Ψηφιοποίηση: Αφορά στις ΜμΕ που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητες και/ή τις διαδικασίες τους. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν έως 10 υπηρεσίες με ανώτατο όριο τις 6,000 EUR. 

3. Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση: Χρηματοδοτούνται δαπάνες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (τεχνικές και μη) των εργαζομένων σε ΜμΕ. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατάρτιση να ωφελεί περισσότερα από ένα άτομα που εργάζονται για την εταιρεία. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν έως 8 υπηρεσίες με ανώτατο όριο τις 3,000 EUR. 

4. Διεθνοποίηση ΜμΕ σε αγορές της Ιαπωνίας και του Καναδά: Αφορά τη χρηματοδότηση δαπανών που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ΜμΕ σε συνέδριο/εκδήλωση στην Ιαπωνία με σκοπό την εμπορική τους ανάπτυξη τους σε αγορές τρίτων χωρών. Περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης προσωπικού και εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης από εταιρία συμβούλων με στόχο τον σχεδιασμό της στρατηγικής διεθνοποίησης ή την προσέλκυση νέων πελατών/εταίρων στην Ιαπωνία ή τον Καναδά. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν έως 16 υπηρεσίες με ανώτατο όριο τις 5,500 EUR. 

5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: Περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι θα αναλάβουν την αναγκαία στήριξη των ΜμΕ ώστε να προσαρμοστούν στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν έως 10 υπηρεσίες με ανώτατο όριο τις 15,000 EUR. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της πρόσκλησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αναδημοσίευση κειμένουMETASTARS Open CallDigital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα