Η διεθνής πρωτοβουλία NGI (Next Generation Internet) Zero Entrust, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε ανεξάρτητους ερευνητές και προγραμματιστές που θα δημιουργήσουν νέες ισχυρές τεχνολογίες οι οποίες θα διαμορφώσουν στο μέλλον μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία και μια βιώσιμη και ανοικτή οικονομία προς όφελος όλων. Επισημαίνεται ότι βασική αρχή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι ότι η αξιοπιστία, η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η ασφάλεια και η φορητότητα των δεδομένων θα πρέπει να αποτελούν τη «νέα κανονικότητα» του διαδικτύου.

Σκοπός της ανοικτής πρόσκλησης είναι η διαμόρφωση αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών που θα διασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους (π.χ. βάσει του ΓΚΠΔ) και να επωφελούνται από τις αποκεντρωμένες τεχνολογικές λύσεις ενώ, ταυτόχρονα, θα μπορούν να επαληθεύουν ότι έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν στο διαδίκτυο.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα υπό καθεστώς ανοικτού λογισμικού, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί είτε να διαβάζει και να επικυρώνει τον πηγαίο κώδικα είτε να τον χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει τεχνολογία που εξυπηρετεί τους δικούς του σκοπούς.

Χρηματοδότηση:

 • Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 50,000 EUR.
 • Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης για έργα με αποδεδειγμένες περαιτέρω δυνατότητες.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε τα υπό εξέλιξη έργα για να εντοπίσετε τι είδους έργα έχουν επιλεγεί στο παρελθόν. Ωστόσο, οποιαδήποτε διαφορετική/ πρωτότυπη πρόταση είναι ευπρόσδεκτη εφόσον συμβάλει στο θέμα της  παρούσας πρόσκλησης. ται στην ανοικτή πρόσκληση.

Προθεσμία υποβολής: 1 Αυγούστου 2023,12: 00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Αναδημοσίευση κειμένου: NGI Zero Entrust Open Call Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα