Με σκοπό τη χρηματοδότηση προτάσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία εργαλείων και στην ενδυνάμωση των ψηφιακών ικανοτήτων καταπολεμώντας προηγμένες μορφές κυβερνο-απειλών και εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, δημοσιεύτηκε η παρούσα πρόσκληση, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να διασφαλίζουν μία περισσότερο αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος και της τρομοκρατίας καθώς να προωθούν μία πιο ενεργή πρόληψη, ετοιμότητα και αντίδραση στα ζητήματα του κυβερνοχώρο. Επίσης, χρειάζεται όχι μόνο να συμπεριλάβουν στα υπό σχεδιασμό νέα εργαλεία την ανθρώπινη, κοινωνική και τεχνολογική διάσταση με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αλλά και να συνδράμουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων αιχμής για τις αστυνομικές αρχές. Παράλληλα, θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων αποτελεσμάτων όπως:

 • ανάπτυξη μίας σπονδυλωτής εργαλειοθήκης για τις αστυνομικές αρχές, η οποία θα διευκολύνει τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων σχετικών με τα εγκληματα στον κυβερνοχώρο και τη διερεύνησή τους
 • εντοπισμός περιστατικών κυβερνοπειρατείας (crypto-jacking), παραβιασμένων εντύπων εγγραφής, επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού και άλλων εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο που εντατικοποιούνται με τη χρήση κρυπτονομισμάτων
 • παροχή προγραμμάτων κατάρτισης για τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς σε εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο
 • δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για τα εγκληματα στον κυβερνοχώρο ώστε να συμβάλλουν στην εγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη
 • ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών των διεθνών δικτύων επιβολής του νόμου και δικαστικής συνεργασίας
 • σχεδιασμός πολυσυμμετοχικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων νέων συστημάτων ερευνών και μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών.

Βασική προυπόθεση συμμετοχής όσον αφορά τη σύνθεση των κοινοπραξιών είναι να υπάρχει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ. Διαφορετικά, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο άλλες ανεξάρτητες νομικές οντότητες, καθεμία από τις οποίες είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

Χρηματοδότηση:

 • έως 4.000,000 EUR
 • με ενδεικτικό αριθμό των επιχορηγήσεων να έχει οριστεί στις 2

Η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή των προτάσεων είναι η 29 Ιουνίου 2023 ενώ ως ημερομηνία λήξης έχει οριστεί στις 20 Νοεμβρίου 2024, στις 17:00 ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου: Enhancing tools and capabilities to fight advanced forms of cyber threats and cyber-dependent crimes, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα