Η ανοικτή πρόσκληση, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», αποσκοπεί στην ενίσχυση των εργαλείων και των ικανοτήτων για την καταπολέμηση προηγμένων μορφών κυβερνοαπειλών και εγκλημάτων που εξαρτώνται από τον κυβερνοχώρο.

Οι προτάσεις για θέματα στο πλαίσιο του παρόντος προορισμού θα πρέπει να καθορίσουν μια αξιόπιστη πορεία για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, χάρη στην ισχυρότερη πρόληψη, ετοιμότητα και αντίδραση, την καλύτερη κατανόηση των σχετικών ανθρώπινων, κοινωνικών και τεχνολογικών πτυχών και την ανάπτυξη ικανοτήτων αιχμής για τις αστυνομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν σε ορισμένα ή σε όλα τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη σπονδυλωτής εργαλειοθήκης για τις αστυνομικές αρχές, η οποία θα διευκολύνει τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων σχετικών με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τις έρευνες εγκλημάτων που διευκολύνονται από τον κυβερνοχώρο
 • Εντοπισμός κρυπτο-jacking, υπονομευμένων εντύπων καταχώρισης, επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού και άλλων εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο που διαπράττονται με τη χρήση κρυπτονομισμάτων
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς, καθώς και τους δικαστικούς φορείς σχετικά με σημαντικές σύγχρονες εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο
 • Συστάσεις σχετικά με δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη
 • Προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών των διεθνών δικτύων επιβολής του νόμου και δικαστικής συνεργασίας
 • Ανάπτυξη πολυσυμμετοχικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων νέων συστημάτων ερευνών και μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών.

Σύνθεση κοινοπραξιών:

 • τουλάχιστον 1 ανεξάρτητη νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και
 • τουλάχιστον 2 άλλες ανεξάρτητες νομικές οντότητες, καθεμία από τις οποίες είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

Χρηματοδότηση:

 • έως 4.000,000 EUR
 • Ο ενδεικτικός αριθμός των επιχορηγήσεων είναι 2

Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης για την παραλαβή των προτάσεων είναι η 29 Ιουνίου 2023.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2024, στις 17: 00 ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου: Enhancing tools and capabilities to fight advanced forms of cyber threats and cyber-dependent crimes, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα