Το EPICENTRE, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISEMA),  έχει ανοίξει πρόσκληση για χρηματοδότηση με στόχο τη στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων διατομεακών/διασυνοριακών αλυσίδων αξίας στους ακόλουθους τομείς: ΤΠΕ, χρηματοοικονομική τεχνολογία, υγεία και γεωργικά προϊόντα διατροφής.

Οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλουν πρόταση έργου για την επίλυση ενός συνόλου προκλήσεων που εστιάζουν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων λύσεων που αυξάνουν την ψηφιοποίηση, την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και τον οικολογικό προσανατολισμό των βιομηχανικών οικοσυστημάτων της ΕΕ, καθιστώντας δυνατή την ενίσχυση των βιομηχανικών αλυσίδων αξίας και τη δημιουργία νέων, δημιουργώντας διασυνδέσεις, αυξάνοντας τις ικανότητες των ΜΜΕ και προωθώντας διατομεακές και διαπεριφερειακές συνεργασίες.

Ειδικότερα, θέμα 1: Η «προώθηση της διατομεακής καινοτομίας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας» αποτελεί πρόκληση για τον τρόπο εφαρμογής της λύσης του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα (χρηματοοικονομική τεχνολογία) σε διατομεακούς τομείς (επιστήμη δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία blockchain, μηχανική μάθηση, κυβερνοασφάλεια).

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης EPICENTRE, αποτελείται από ένα πρόγραμμα συνοδείας, επιτάχυνσης, επικύρωσης και μεταφοράς στην αγορά καινοτόμων λύσεων.

ΕΝΑΡΞΗ:

 • Στόχος: προετοιμασία της πρότασης αξίας για έργα ΜΜΕ και  συνεργασία με επιχειρήσεις
 • επιλογή έως 25 έργων
 • Πρόγραμμα επιτάχυνσης EPICENTRE 1.400 EUR και ακαδημία κέντρου EPICENTRE 850 EUR

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

 • επιλογή έως 12-13 έργων
 • Στόχος: προετοιμασία για έργα ΜΜΕ
 • 31.000 ευρώ EPICENTRE Acceleration Program και 3.500 ευρώ EPICENTRE Academy

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ:

 • επιλέχθηκαν έως 3 έργα
 • Στόχος: προετοιμασία για διείσδυση στην αγορά
 • Πρόγραμμα επιτάχυνσης10.000 EUR και ακαδημία κέντρου 2.500 EUR

Κάθε φάση προσβλέπει στην προώθηση έργων ΜΜΕ για την επίτευξη τουλάχιστον του TRL 8, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και με την ενίσχυση των hard και soft δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, με μια προσέγγιση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της πρόσκλησης, τις διαδικαστικές απαιτήσεις για τις αιτήσεις και τις λεπτομέρειες των διαφόρων σταδίων, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής: 29 Μαΐου 2023, ώρα 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αναδημοσίευση κειμένου: EPICENTRE Open Call , Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα