Η EUROCLUSTERS, μια πλατφόρμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA), δρομολόγησε την ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων DREAM για τη χρηματοδοτική στήριξη μικρών και προσανατολισμένων στην αγορά έργων στα οποία συμμετέχουν ΜΜΕ, τα οποία συνίστανται στην ενσωμάτωση και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε μεταποιητικά περιβάλλοντα.

Οι τεχνολογίες που αναμένονται στην ανοικτή πρόσκληση DREAM είναι ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην πρόκληση της βιωσιμότητας και στην ανθεκτικότητα των διαδικασιών, όπως:

 • Τεχνητή νοημοσύνη, μαζικά δεδομένα και αναλύσεις
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ)
 • Νεφοϋπολογιστική
 • Αυτόνομη ρομποτική
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Για τη σύνθεση της σύνθεσης απαιτούνται τουλάχιστον 2 εταίροι:

 1. Εταίρος 1 — ΜΜΕ από τον ψηφιακό τομέα
 2. Εταίρος 2 — Ιδιωτική οντότητα από τον βιομηχανικό τομέα

Οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά (SMP), και συγκεκριμένα:

 • Κράτη μέλη της ΕΕ [συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)]·
 • Σεχώρες εκτός ΕΕ: χώρες του ΕΟΧ που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και χώρες συνδεδεμένες με το μέρος COSME του προγράμματος για την ενιαία αγορά

Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον μία νομική οντότητα της κοινοπραξίας (ψηφιακή ΜΜΕ ή τελικός χρήστης) πρέπει να έχει την έδρα της σε χώρα ενός από τους εταίρους της κοινοπραξίας DREAM (δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο ή Ρουμανία) και ότι στην αξιολόγηση θα δοθεί πριμοδότηση για τις αιτήσεις στις οποίες οι 2 συμμετέχουσες οντότητες προέρχονται από 2 διαφορετικές χώρες (σημείο διακρατικής πριμοδότησης).

Χρηματοδότηση:

 • Έως 30,000 EUR ανά έργο (μόνο ΜΜΕ είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση)
 • Έως 35 συνεργατικά έργα θα λάβουν χρηματοδότηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της πρόσκλησης και τις διαδικαστικές απαιτήσεις για τις αιτήσεις, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής: 25 Μαΐου 2023, ώρα 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αναδημοσίευση κειμένου: DREAM Eurocluster Innovation Open Call Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Βιοτεχνία και μεταποίηση (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα