Στο πλαίσιο του Erasmus+ Programme (ERASMUS) δημοσιεύτηκε η παρούσα πρόσκληση για τη χρηματοδότηση συμμαχιών (Alliances & partnerships) προκειμένου επιχειρήσεις και πάροχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης να συνεργαστούν, να αναπτύξουν αξιόπιστες και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις και να προάγουν την καινοτομία και τον διεθνή χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Αποστολή τους είναι να πετύχουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

 • να προωθήσουν νέες, καινοτόμες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης. θέτοντας την καινοτομία στο επίκεντρο του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των μεθόδων διδασκαλίας, των τεχνικών αξιολόγησης, των μαθησιακών περιβαλλόντων και/ή της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων
 • να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας ενδυναμώνοντας την ικανότητα της Ευρώπης να πρωτοπορεί μέσα από τη διεύρυνση της δεξαμενής ταλέντων της στις νέες, ανατρεπτικές τεχνολογίες
 • να δημιουργήσουν ευοίωνες συνθήκες για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων μάθησης στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 • να ενισχύσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνης (π.χ. ισότητα, ένταξη, κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη)
 • να τονώσουν τη φιλοσοφία ανάληψης πρωτοβουλίών και την επιχειρηματική νοοτροπία επιδιώκοντας τη βελτίωση δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλων εργαζομένων, σύμφωνα με το πλαίσιο επιχειρηματικής ικανότητας (EntreComp)
 • να βελτιώσουν την ποιότητα και την καταλληλότητα των δεξιοτήτων που διδάσκονται αλλά και πιστοποιούνται μέσα από συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και των νέων δεξιοτήτων και της αντιμετώπισης των σχετικών αναντιστοιχιών)
 • να διευκολύνουν τη ροή και την από κοινού δημιουργία γνώσεων μεταξύ της α) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) της έρευνας, γ) του δημόσιου τομέα και του επιχειρηματικού τομέα
 • να οικοδομήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα τριτοβάθμιας και  επαγγελματικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα και χωρίς αποκλεισμούς ενώ θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τις απαιτήσεις για τη δημιουργία κοινοπραξίας, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Χρηματοδότηση:

 • Επιχορήγηση ύψους 1.000,000 EUR (έργο 2 ετών)
 • Επιχορήγηση ύψους 1 500 000 EUR (έργο 3 ετών)

Η πρόσκληση θα ανοίξει σύντομα για την υποβολή αιτήσεων ενώ η προθεσμία υποβολής: 3 Μαΐου 2023, 17: 00, ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου: Alliances for Education and Enterprises Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα