Η EIT Digital, ένας οργανισμός που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δρομολόγησε την πρωτοβουλία Open Innovation Factory 2023 με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσρων, ψηφιακής υπερπροηγμένης τεχνολογίας σε πρώιμο στάδιο.

Το πρόγραμμα εργασίας καθοδηγείται από τους πέντε τομείς εστίασης – ψηφιακή τεχνολογία, ψηφιακή βιομηχανία, ψηφιακές πόλεις, ψηφιακή ευημερία και ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας του ΕΙΤ για την περίοδο 2022-2024. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από την EIT Digital και θα ενσωματωθούν στο πανευρωπαϊκό τους οικοσύστημα που αποτελείται από περισσότερους από 350 εταίρους από τις  επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, την έρευνα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επενδύσεις και τον δημόσιο τομέα.

Σύνθεση κοινοπραξιών:

 • Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από ομάδα 2 έως 4 ψηφιακών εταίρων του EIT Digital
 • από τουλάχιστον 2 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες,
 • εκ των οποίων 1 επιχειρήση σε πρώιμο στάδιο,
 • Οι εταίροι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν εντατικά για 6 μήνες σε ένα κοινό σχέδιο για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας και/ή για την απόκτηση ελκυστικότητας στην αγορά.

Επισημαίνεται ότι οι οργανισμοί που δεν είναι ακόμη εταίροι αναμένεται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για εταιρική σχέση το αργότερο κατά τη στιγμή της υποβολής της πρότασης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται μόνο εάν επιλεγεί η πρόταση.

Χρηματοδότηση:

 • Στήριξη έως 400,000 EUR
 • Στήριξη για την προσέλκυση επαναληπτικών επενδυτών και πελατών
 • Καθοδήγηση — Προγραμματισμός  
 • Πρόσβαση σε 350 + εταίρους από το οικοσύστημα καινοτομίας του EIT Digital σε ολόκληρη την Ευρώπη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Open Innovation Factory, τους στόχους της πρόσκλησης και τις διαδικαστικές απαιτήσεις για τις αιτήσεις, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Συνεχής παραλαβή προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 με 2 προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες:

 • 15 Μαΐου 2023
 • 13 Νοεμβρίου 2023

Αναδημοσίευση κειμένου: EIT Open Innovation Factory 2023 Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Χρηματοπιστωτικό μέσο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα