Το StandICT 2026, ένα έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», προκύρηξε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μιας εξωτερικής ομάδας αξιολογητών (EPE) για την επανεξέταση των προτάσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών StandICT.eu. Η πρωτοβουλία θα αποτελείται από έναν κύκλο 9 ανοικτών προσκλήσεων που θα διαρκέσει κατά τη διάρκεια της 36μηνης διάρκειας ζωής του έργου.

Το πρόγραμμα StandICT 2026 EPE θα συγκεντρώσει ένα σύνολο 50 και πλέον αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων στα θέματα που θα καλυφθούν από τις ανοικτές προσκλήσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τομείς προτεραιότητας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) και του  κυλιόμενου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποίηση των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων προτύπων για την Τεχνική Νοημοσύνη, τη Metaverse, τις κβαντικές τεχνολογίες, το 6G και τη σύγκλιση μεταξύ αυτών των τεχνολογιών.

Τα μέλη της EPE θα έχουν ρόλο καίριας σημασίας για τη διασφάλιση μίας αμερόληπτης, διαφανούς και συνεπούς διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στις ανοικτές προσκλήσεις και θα επιλέγουν με σειρά προτεραιότητας από την πρόσκληση για αξιολογητές.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όλοι , από ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρηματικές ενώσεις και βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και θα επιλεγούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ισχυρή Τεχνογνωσία στους τομείς τυποποίησης ΤΠΕ που καλύπτονται από τις ανοικτές προσκλήσεις – πρόσθετες δεξιότητες στην τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ αποτελούν πλεονέκτημα.
 • Ενεργός συμμετοχή σε θέματα τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ κατά τους τελευταίους 12-18 μήνες, όπως ρόλοι προέδρων, εισηγητών/συντακτών, συντελεστών/υποστηρικτών σε SSO και SDOs και ομάδες εργασίας·
 • Η ενεργός συμμετοχή σε εκδηλώσεις τυποποίησης ή η προηγούμενη συμμετοχή ως αξιολογητής για το StandICT.eu θα είναι πλεονέκτημα..

Αμοιβή:

 • Η αμοιβή της EPE θα ανέρχεται σε 400 € ημερησίως και θα καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των προτάσεων που θα αξιολογηθούν,
 • Ο χρόνος που θα δαπανάται για κάθε αξιολόγηση ορίζεται στα 30 λεπτά ανά πρόταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διαδικαστικές απαιτήσεις για την αίτηση, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής: 31 Μαΐου 2023, 17: 00, ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου: StandICT 2026 Call for External Evaluators in ICT Standardisation  , Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Κβαντική Υπολογιστική
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα