Το πρόγραμμα StandICT 2026, μία πρωτοβουλία της ΕΕ για την ενίσχυση της παγκόσμιας εμβέλειας του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος Τυποποίησης των ΤΠΕ, εξέδωσε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύσταση ομάδας εξωτερικών αξιολογητών (External Pool of Evaluators – EPE) με σκοπό την εξέταση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών StandICT.eu.

Κατά τη διάρκεια της 36μηνης πρωτοβουλία StandICT 2026, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», θα δημοσιευτεί ένας κύκλος με εννέα ανοικτές προσκλήσεις σύμφωνες με τους τομείς προτεραιότητας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) και του  κυλιόμενου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποίηση των ΤΠΕ. Οι προτάσεις θα υποβληθούν, θα πρέπει να διαπραγματεύονται την κατάρτιση νέων προτύπων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη τεχνολογία blockchain, τις κβαντικές τεχνολογίες, το 6G και τη σύγκλιση τους.

Για τον λόγο αυτόν δημοσιεύτηκε η παρούσα πρόσκληση External Pool of Evaluators με σκοπό την ανάδειξη μίας ομάδα αξιολογητών, αποτελούμενη από πενήντα και πλέον αναγνωρισμένους εμπειρογνωμόνες προκειμένου να αναλάβει την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν σε συνέχεια της δημοσίευσης των εννέα ανοικτών προσκλήσεων.  Οι αξιολογητές, που θα επιλεχθούν  με σειρά προτεραιότητας, θα διαδραμάτιζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μίας αμερόληπτης, διαφανούς και συνεπούς διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όλοι όσοι προέρχονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρηματικές ενώσεις και βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ ενώ η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • ισχυρή τεχνογνωσία στους τομείς τυποποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών που καλύπτονται από τις ανοικτές προσκλήσεις
 • ενεργός συμμετοχή σε θέματα τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ κατά τους τελευταίους 12-18 μήνες, όπως ρόλοι προέδρων, εισηγητών/συντακτών, συντελεστών/υποστηρικτών σε σχήμα ελέγχου ταυτότητας Single sign-on (SSO) και Standards Developing Organizations (SDOs) και ομάδες εργασίας
 • συμμετοχή σε δραστηριότητες τυποποίησης, είτε ενεργή είτε προηγούμενη ως αξιολογητής σε προηγούμενο κύκλο του StandICT.

Αμοιβή:

 • Η αμοιβή της ομάδας αξιολογητών E θα ανέρχεται σε 400 € ημερησίως και θα καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των προτάσεων που θα αξιολογηθούν,
 • Ο χρόνος που θα δαπανάται για κάθε αξιολόγηση ορίζεται στα 30 λεπτά ανά πρόταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις διαδικαστικές απαιτήσεις για την αίτηση, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής: 31 Μαΐου 2023, 17: 00, ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου: StandICT 2026 Call for External Evaluators in ICT Standardisation , Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Κβαντική Υπολογιστική
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα