Το πρόγραμμα CommuniCity, ένα έργο που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA), δημοσίευσε τον πρώτο κύκλο ανοικτών προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων με σκοπό την ανάδειξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετέχουσων πόλεων. Ουσιαστικά επιδιώκεται η συμμετοχή επιχειρήσεων, πολιτών και ενώσεων σε μια διαδικασία συνδημιουργίας ψηφιακών λύσεων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα μέλη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου γύρου ανοικτής πρόσκλησης συμμετέχουν τρεις πόλεις Άμστερνταμ  από τις Κάτω Χώρες, το Ελσίνκι  από τη Φινλανδία) και το Πόρτο  από την Πορτογαλία έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες τοπικές προκλήσεις και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν έως και έξι εθνικά πιλοτικά έργα ψηφιακών λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές.

Επίσης, η ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών αναμένεται: 

 • να συμβάλουν στη διευρυμένη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και λύσεων από την κοινωνία: Η διάθεση τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται στη γνώση προς τους πολίτες, οι οποίες κατανοούν καλύτερα τις κοινωνικές ανάγκες, αυξάνει ταυτόχρονα τις πιθανότητες να απολαμβάνουν  μεγαλύτερη αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. 
 • να ενδυναμώσουν τη τοπική καινοτομία και τον πειραματισμο: Η δοκιμή καινοτόμων νέων λύσεων σε συνεργασία με τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες, την έρευνα και τη βιομηχανία επεκτείνεται λαμβάνοντας υπόψιν τα τοπικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα.
 • να ενισχύσουν την ικανότητα καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη: Δημιουργώντας νέα μοντέλα συνδημιουργίας και ανταλλαγής ορθών πρακτικών, αντλούνται διδάγματα από τον πειραματισμό, έτσι ώστε οι καινοτόμες λύσεις να ανταλλάσσονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανοικτή πρόσκληση, τις συγκεκριμένες προκλήσεις ή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Χρηματοδότηση:

 • Έως 12,500 EUR για κάθε πιλοτική πρόταση
 • Έως 18 αιτήσεις θα λάβουν επιχορηγήσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2023, ώρα 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Αναδημοσίευση κειμένου: CommuniCity Open Call, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα