Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές δεξιότητες στην ευημερία της κοινωνίας καθώς και στην αδιάλειπτη λειτουργία του κράτους, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΠΨηΜεΤ) και το Υπουργείο ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσίευσαν πρόσκληση  χρηματοδότησης  δράσεων κατάρτισης  που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε Υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο της πρόσκλησης, η οποία συμπορεύεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (Στρατηγικός άξονας παρέμβασης: «Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες»), είναι η επανακατάρτιση – αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα, προσαρμοσμένων για όλα τα επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, ειδική εκπαίδευση), ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο. Στόχος της είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.

Προφίλ των καταρτιζόμενων:

Στα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, θα συμμετέχουν αποκλειστικά υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, καθώς και άλλων ειδικών ομάδων δημοσίων υπαλλήλων (πχ κληρικοί).  Η κατάρτιση θα γίνεται εξ αποστάσεως και στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη τους, την αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων τους και την προετοιμασία τους στις σχετικές απαιτήσεις και ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για τα επόμενα έτη.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας των καταρτιζόμενων, θα αξιοποιηθεί μεθοδολογία βασιζόμενη στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών DigComp (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en.

Κατάρτιση:

Οι προτεινόμενες δράσεις ανάπτυξης, επανακατάρτισης, αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων θα υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης, με δυνατότητα πιστοποίησης, ενώ για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αναπτύσσεται ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες, πχ μέσω της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Πιστοποίηση:

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις ή δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης που παρακολούθησαν,  θα συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Δυνητικοί φορείς προς χρηματοδότηση:

Με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στους κάτωθι τρεις φορείς επιμόρφωσης για τον δημόσιο τομέα:

 • Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α),
 • Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
 • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ι.Τ.Α.),

με την υποβολή των προτάσεων να ξεκινά στις 16.06.2023 και να ολοκληρώνεται στις 31.12.2023.

Κριτήρια επιλογής των προτάσεων

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν και θα επιλεχθούν προς χρηματοδότηση, θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας, να εναρμονίζονται με τη  στρατηγική για τη ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, γνωστή και ως Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 -2025,  και έχουν κριθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση. Ως ενδεικτικές προς χρηματοδότηση δράσεις ορίζονται οι εξής:

 • αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών και υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα για την τοπική ανάπτυξη, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την αναγκαία προετοιμασία τους για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών έργων και υπηρεσιών.
 • αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και κυβερνοασφάλειας, των στελεχών μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας.

Επίσης, οι προτάσεις, που θα υποβληθούν, θα πρέπει να εμπίπτουν στους Ειδικούς Στόχους:

 • Διά βίου μάθηση και αλλαγή σταδιοδρομίας
 • Στήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.digitalplan.gov.gr/prosklisi-2021-2027/6/ylopoiisi-programmaton-epanakatartisis-anavathmisis-psifiakon-dexiotiton-reskilling-upskilling-ton-ypallilon-tis-genikis-kyvernisis-sto-plaisio-tis-ethnikis-symmachias-gia-tis-psifiakes-dexiotites-kai-tin-apascholisi.

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Διαβάσετε περισσότερα