Εάν η επιχείρησή σας διακρίνεται από καινοτόμες ιδέες, υποβάλλετε τώρα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι 60,000 ευρώ με σκοπό να αποτίμησετε πόσο βιώσιμες είναι οι ερευνητικές ή εμπορικές σας φιλοδοξίες στη διεθνή αγορά!

Μια νέα πρόσκληση υποβολής έργων για το πρόγραμμα χρηματοδότησης INNOWIDE είναι ήδη ανοικτή. Υποβάλετε την αίτησή σας για το έργο πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 17 Οκτωβρίου 2023, ώρα 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία Innowwide ενθαρρύνει τις ΜμΕ να μετατρέψουν την καινοτόμα ιδέα τους σε πρωτοποριακό προιόν και να το διαθέσουν στη διεθνή αγορά. Μπορούν να επιλέξουν την ομάδα στόχο που τους ενδιαφέρει είτε σε επίπεδο χώρας, είτε περιφέρειας είτε τοπικής κοινότητας αρκεί μέσα σε μία περίοδο έξι μηνών:

 • να ολοκληρώσουν τη μελέτη σκοπιμότητας της αγοράς (feasibility study)για καινοτόμα έργα ή λύσεις και
 • να αναπτύξουν δίκτυο συνεργασίας με τοπικούς εμπειρογνώμονες στην επιλεγμένη περιοχή-στόχο

Οι ΜμΕ που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Innowwide πρέπει να δραστηριοποιούνται  είτε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτες χώρες όπως  Ισλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία και Τουρκία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2023, ώρα 14: 00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Innowwide

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση στο πλαίσιο ανάπτυξης ευρωπαικών συνεργασιών κατά την υλοποίηση του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη” (Horizon Europe). Συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο χρηματοδότησης για τις ΜμΕ καθώς τις επιτρέπει να:

 • αναπτύσσουν την ιδέα τους και αξιολογούν το κατά πόσον ο εταίρος τους (ή ο οργανισμός που έχει ανατεθεί με υπεργολαβία) μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους σε ένα μελλοντικό διεθνές σχέδιο έρευνας & ανάπτυξης
 • να κατανοήσουν αν ο συνδυασμός των προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών θα μπορούσε να διατεθεί στο εμπόριο στην επιλεγμένη αγορά-στόχο τους κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ερευντητικού έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία Innowwide μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/innowwide-2023-call-02.

Αναδημοσίευση κειμένου: Innowwide funding for SMEs, Digital Skills & jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ισλανδία
 • Ισραήλ
 • Νορβηγία
 • Τουρκία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Επιχειρήσεις και διοίκηση (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα