Αξιοποιώντας το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων  της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων μπορείτε να αξιολογήσετε δωρεάν  και να αναγνωρίσετε το επίπεδο των ψηφιακών σας δεξιοτήτων,  μόλις σε είκοσι λεπτά και απαντώντας σε απλές ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης θα σας οδηγήσουν σε μια εξατομικευμένη πρόταση παρακολούθησης μαθημάτων που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις ψηφιακές σας δεξιότητες και να κατακτήσετε το επόμενο επίπεδο.

Βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών DigComp v2.1, το οποίο περιγράφει 21 ψηφιακές δεξιότητες οργανωμένες σε 5 περιοχές δεξιοτήτων (κατηγορίες).

Ξεκινήστε τώρα την αυτοαξιολόγησή σας εδώ.

Πληροφορίες για την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να αναπτύξει και να συγκεντρώσει δωρεάν εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, αποσκοπώντας  στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των επιπέδων των πολιτών. βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον  στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό εγγραμματισμό με την ενίσχυση της κατάρτισης και τη βελτίωση στις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών απαντώντας στις ανάγκες που διαμορφώνει το συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακά περιβάλλον. Εμπλουτίζει διαρκώς το ανοικτό  εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διαθέτει και προσφέρει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, ώστε ο πολίτης να μπορεί να αξιολογήσει τις γενικές ψηφιακές δεξιότητές του και να αναγνωρίσει το επίπεδό του. Ενημερωθείτε για το εγχείρημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακολουθώντας το σχετικό βίντεο.

Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DigComp)

Πρόκειται για ένα εργαλείο ταξινόμησης των ψηφιακών δεξιοτήτων με σκοπό  να διαμορφώσει μία κοινή αντίληψη για το τι είναι η ψηφιακή ικανότητα και να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες και το εργατικό δυναμικό στην αυτοαξιολόγηση των δεξιοτήτων τους. Ακολούθως, επιτρέπει στους πολίτες να θέσουν τους μαθησιακούς τους στόχους και να εντοπίσουν τις ευκαιρίες κατάρτισης βοηθώντας τους να επιτύχουν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Τεστ αυτοαξιολόγησης

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Μετανάστες
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης