Το Skillset and Match είναι το περιοδικό του Cedefop που εκδίδεται από το 2014 και προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση και τις νέες τάσεις στις δεξιότητες και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Στοχεύει στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών της Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων μέσω του προγράμματος εργασίας του Cedefop.

Επιπλέον, το Skillset and match αποσκοπεί να προσεγγίσει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και εργοδότες, εκπροσώπους εργαζομένων, δασκάλους, μαθητές και γονείς. Είναι γεμάτο με αποκλειστικές συνεντεύξεις, μηνύματα προσκεκλημένων, λειτουργίες, νέα από τα κράτη μέλη και πληροφορίες για νέες δημοσιεύσεις.

Για παράδειγμα παρουσιάζει εκθέσεις και αναλύσεις από μεγάλα συνέδρια, φόρουμ και σεμινάρια εκμάθησης πολιτικών που υλοποιεί ο οργανισμός Cedefop σε συνεργασία με τις εκ περιτροπής Προεδρίες της ΕΕ. Αναλύει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, τη μαθητεία, τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων, την αναβάθμιση και την επαναπροσαρμογή δεξιοτήτων. Τέλος, αναδεικνύει τα διάφορα διαδικτυακά εργαλεία του Cedefop
και βάσεις δεδομένων, όπως η πρόβλεψη δεξιοτήτων, δεξιότητες OVATE, εργαλειοθήκη VET για την αντιμετώπιση της πρόωρης αποχώρησης και NEET, η βάση δεδομένων ΕΕΚ στην Ευρώπη, κ.λπ.

Ενδεικτικά, το τεύχος Μαΐου 2022, το οποίο επικεντρώνεται στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, με αποκλειστική συνέντευξη με την Ευρωπαία Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Mariya Gabriel. Αντίστοιχα το τεύχος Σεπτεμβρίου 2022 παρουσιάζει μεταξύ άλλων συνέντευξη με τον Xavier Matheu, διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης (ETF) ο οποίος εστιάζει στη συνεργασία τους με το Cedefop σε μια σειρά από έργα σε όλη την ευρωπαική επικράτεια.

Αναδημοσίευση κείμενου: Cedefop’s ‘Skillset and Match’ magazine, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Περιοδικό

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Άλλο εκπαιδευτικό υλικό
Διαβάσετε περισσότερα