Παράλληλα με τις δράσεις κατάρτισης και καθοδήγησης, η πρωτοβουλία Women4IT έχει αναπτύξει ένα αποθετήριο ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ατομικής μάθησης σε διάφορους τομείς.

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει διδακτικό υλικό με τα εξής κριτήρια: γλώσσα, πεδίο σπουδών, είδος υλικού και ικανότητες όπως αυτές περιγράφονται στο πλαίσιο του DigComp. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μαθησιακούς πόρους διατίθενται εδώ.

Περισσότεροι από τριακόσιοι πόροι είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων, σαράντα εκ των οποίων είναι στα ελληνικά, ενώ ο αριθμός τους διαρκώς αυξάνεται.

Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Women4IT

Αποσκοπεί να προσφέρει την ευκαιρία σε γυναίκες από  ολόκληρη την Ευρώπη να ξεκινήσουν την ψηφιακή τους σταδιοδρομία. Για τον λόγο αυτόν, έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και στα ψηφιακά έργα. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τις νέες γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους.

Το έργο Women4IT υλοποιείται από το 2019 σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, με κατάρτιση σε έξι τομείς ψηφιακών προφίλ:

με περισσότερες από εννιακόσιες νέες γυναίκες έχουν ήδη αποφοιτήσει από τα προγράμματα κατάρτισης.

Οι δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης εντάσσονται στο διεθνές επιχειρησιακό σχέδιο «Women4IT» (αριθ. 2017-1-094), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Απασχόλησης Νέων, μία σύμπραξη Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, με όραμα την προώθηση της συμμετοχής των νέων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και σε ψηφιακά επαγγέλματα.

#Women4IT

Αναδημοσίευση κειμένου: Open Educational Resources (OER) repository under the ‘Women4IT’ project, Digital Skills & Jobs Platform, Created by Andra Krasavina

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(22) "Μεθοδολογία" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(100) "

Συνδέεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων DigComp.

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(117) "Βάση μεθοδολογίας (π.χ. βασίζεται/δεν βασίζεται στο Πλαίσιο DigComp)" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Μεθοδολογία

Συνδέεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων DigComp.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Βέλγιο
 • Ελλάδα
 • Ιρλανδία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Μάλτα
 • Ισπανία
 • Ρουμανία
 • Νορβηγία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Άλλο εκπαιδευτικό υλικό
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
 • Ελληνική
 • Λετονική
 • Λιθουανική
 • Ρουμανική
 • Ισπανική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα