Με όραμα την ανάδειξη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες στον τεχνολογικό τομέα και την ανάπτυξη εταιρικής συνεργασίας με τους εργοδότες για την εφαρμογή νέων προτάσεων πρόσληψης, ξεκίνησε το 2018 ξεκίνησε η πρωτοβουλία Women4IT.

Ουσιαστικά επιδιώκει την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε νέες γυναίκες με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους ενώ εννέα χώρες συμμετείχαν στην υλοποίηση της: Λιθουανία, Λετονία, Ισπανία, Ελλάδα, Νορβηγία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Μάλτα και Βέλγιο.

Ένα από τα σημαντικότερα μέρη του σχεδίου είναι η ανάπτυξη ενός νέου διαδικτυακού εργαλείου για α) την αξιολόγηση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, β) τη σύγκριση των διαθέσιμων δεξιοτήτων και των προφίλ των προσφερόμενων ψηφιακών θέσεων εργασίας και γ) τη διάθεση των κατάλληλων  προγραμμάτων κατάρτισης. Ειδικά για την κατάρτιση, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των κάτωθι ψηφιακών επαγγελμάτων:

Το παράδειγμα της Λιθουανίας

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών της Βαλτικής (Baltic Institute of Education Technology – BETI) σε συνεργασία με ομάδα κατάρτισης πραγματοποίησε επιτυχώς προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 160 ωρών σε εκατό 100 συμμετέχουσες. Μία από τις συμμετέχουσες, η Ugnė Sandra Kirgetovaitė, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα ανάπτυξης ιστοσελίδων δήλωσε:  “Το εάν θα μπορούσα να κατανοήσω και να μάθω αυτή την ειδικότητα, αποτέλεσε μια νέα πρόκληση για εμένα. Το γεγονός ότι τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση όχι μόνο δεν με δυσκόλευσαν αλλά με βοήθησε να εμβαθύνω σε βάθος στις σπουδές μου με αποτέλεσμα η είσοδος μου στην αγορά εργασίας διευκολύνθηκε ενώ νέες ευκαιρίες μάθησης δημιουργήθηκαν. Ειδικότερα, ο κύκλος μαθημάτων επεκτείνει τον ορίζοντα γνώσης. Τέλος, η κατάρτιση αυτή συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συντελούνται οι εξελίξεις στον σύγχρονο τεχνολογικό κόσμο. Και οι γνώσεις που αποκτά κανείς παρακολουθώντας τα μαθήματα, είναι επαρκείς ώστε να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα.”

Αποτιμώντας το έργο τους, οι φορείς υλοποίησης της πρωτοβουλίας Women4IT στη Λιθουανία καταλήγουν ότι κατάφεραν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να επιδιώξουν τη συμμετοχή περισσότερων κοριτσιών στον ψηφιακό κόσμο. Επόμενος στόχος τους είναι να διευκολύνουν περαιτέρω την πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα, παρέχοντας νέα εργαλεία και στοχευμένες επιλογές καθοδήγησης.

Η πρωτοβουλία WOMEN4IT στην Ελλάδα

Υλοποείται από έξι φορείς και πραγματοποιεί δράσεις κατάρτισης στα ακόλουθα ψηφιακά προφίλ: συντονιστής έργου, ειδικός σε θέματα προστασίας δεδομένων, νέος υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδων,γραφίστας και ειδικός στα ψηφιακά μέσα.  Η Αγγελική – Μαρία, απόφοιτη Γραφιστικής 1ου κύκλου W4IT (2020-2021), ανέφερε τα εξής για την εμπειρία της:  “Το πρόγραμμα με εφοδίασε με γνώσεις και δεξιότητες που μου έδωσαν μεγάλο πλεονέκτημα στον κλάδο μου και μου έχουν ήδη προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες. Με σκοπό να βελτιώσω τις ευκαιρίες απασχόλησης μου, έμαθα βασικά προγράμματα γραφιστικής όπως το Photoshop, Illustrator και InDesign. Επιπλέον, χάρη στις μέντορες, ανασυντάχθηκαν τα θέλω μου και προετοιμάστηκα για την αγορά εργασίας. Τώρα εργάζομαι ως Digital compositorVfx artist σε εταιρεία παραγωγής ταινιών (post production). ” 

Αναδημοσίευση κειμένου: Women4IT“ – didesnės moterų įsidarbinimo galimybės skaitmeninių technologijų sektoriuje, Digital Skills & Jobs platform, created by Aušra Urbaitytė

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση- Αναδημοσιεύτηκαν πληροφορίες και από τον ελληνικό ιστότοπο του Women4IT https://digitaljobs.women4it.eu/el.

Οργανισμός
Έναρξη
31/08/2018T23:00:00
Λήξη
31/08/2021T22:59:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Βέλγιο
 • Ελλάδα
 • Ιρλανδία
 • Ισπανία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Μάλτα
 • Νορβηγία
 • Ρουμανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα