Τι περισσότερα μπορούμε να κάνουμε ώστε να προωθήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και κατάρτισης; Τι χρειάζεται ακόμα να γίνει όσον αφορά τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μάθει τις απόψεις σας.

Πολύ πριν από την κρίση COVID-19, ήταν ήδη εμφανής η ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτών με ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, η πανδημία κατέστησε ακόμα περισσότερο σαφές πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε και διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον που θα προσφέρει ψηφιακή εκπαίδευση, προσβάσιμη από όλους, χωρίς αποκλεισμούς και με όρους υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η προσπάθεια όλων μας (κυβερνήσεις, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιωτικός τομέας και ευρύτερο κοινό) προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού στην ψηφιακή εκπαίδευση και να προωθηθούν οι ψηφιακές δεξιότητες σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω ανάγκες και στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και του δομημένου διαλόγου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους παραγωγικούς φορείς, όπως υπεύθυνοι χάραξης δημόσιας πολιτικής στα κράτη μέλη (π.χ. υπουργεία αρμόδια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την απασχόληση, τη βιομηχανία και τις πολιτικές ψηφιακού μετασχηματισμού), τοπικές και περιφερειακές αρχές, πάροχοι ψηφιακής τεχνολογίας και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής τεχνολογίας να στείλουν τις απόψεις τους για τις ακόλουθες δύο θεματικές ενότητες:

 • διασφάλιση της πρόσβασης των Ευρωπαίων στην ψηφιακή εκπαίδευση
 • προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Αρχικά οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστείλουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προϋποθέσεις επιτυχίας της Ψηφιακής εκπαίδευση. Οποιαδήποτε άποψη που υποστηρίζει είτε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη είτε προσδιορίζει τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για ένα αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς οικοσύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης είναι ευπρόσδεκτη!

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης παροχής των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης με όρους ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς. Εξάλλου, ένας από τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας είναι το 80 % των ενηλίκων να διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ να απασχολούνται στην ΕΕ έως το 2030.

Όλες οι απόψεις που θα υποβληθούν, θα αξιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εδαφική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και την ισότητα. Παράλληλα θα συμβάλλουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας

Η διαδικασία της υποβολής προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει, γι’ αυτό πείτε την άποψή σας έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 (23:59 ώρα Βρυξελλών).

Αναδημοσίευση είδησης: «What needs to be done to promote digital skills early on and at all stages of education and training? And what is needed in terms of investment and policy reforms? The European Commission wants to hear your views», Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano
Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα