Ένας υπολογιστής κινουμένων σχεδίων που απεικονίζει την αρχική σελίδα του καταλόγου DS4Skills

Μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με την ονομασία DS4Skills Interactive Inventory παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο της ευρωπαικής πρωτοβουλίας: «Data Space 4 Skills» (DS4Skills). Σκοπός αποθετηρίου είναι η παροχή προς το κοινό μίας ολοκληρωμένης και δομημένης επισκόπησης των  διαφόρων πλατφορμών, υπηρεσιών, εφαρμογών και άλλων πρωτοβουλιών που προωθούνταιβ στον τομέα των δεδομένων για τις δεξιότητες, με έμφαση στις “πράσινες” και τις “ψηφιακές”.

Ο νέος αυτός διαδικτυακός κατάλογος δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την ελλιπή ενημέρωση του κοινού και τον συνήθη κατακερματισμό των υφιστάμενων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι διάφοροι φορείς στον χώρο των δεδομένων για τις δεξιότητες. Παρέχει μια εύκολα προσβάσιμη, φιλική προς τον χρήστη διεπαφή με τρεις διαθέσιμες διαδραστικές λειτουργίες: α) Ανακαλύψτε (Discover), β) Σχέσεις (Relationship) και γ) Ανάλυση (Analysis). Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνιακής προβολής τόσο για την πρωτοβουλία DS4Skills και όσο και για όλα τα μέλη που απατίζουν το οικοσύστημα δεξιοτήτων. Τέλος, αναμένεται να δράσει ευεργετικά όσον αφορά την ευθυγράμμιση και την εναρμόνιση μεταξύ παράλληλων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Το περιεχόμενο του καταλόγου συγκεντρώθηκε κατόπιν διεξοδικής έρευνας της αγοράς, (διαδικτυακή και έρευνα τεκμηρίωσης) σχετικά με τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες στο πεδίο του ψηφιακού εγγραμματισμού. Επιπλέον, εφαρμόστηκε μεθοδολογία κατηγοριοποίησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων πρωτοβουλιών όσον αφορά τις δεξιότητες και τα εκπαιδευτικά δεδομένα.  Εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες προσθήκες μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής  ενώ  οι χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας ενθαρρύνονται να προτείνουν νέες δράσεις και να προσθέσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις  ήδη υπάρχουσες.

Πληροφορίες για την πρωτοβουλία DS4 Skills

Ο χώρος δεδομένων για τις δεξιότητες (Data Space for Skills -DS4Skills) είναι ένα έργο διάρκειας ενός έτους που αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους για την ανάπτυξη ενός ανοικτού και αξιόπιστου ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τις δεξιότητες, ο οποίος υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις δεξιότητες και την πρόσβαση σε αυτά.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και περιλαμβάνει 14 εταίρους από τους τομείς της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης και των οικοσυστημάτων δεδομένων.

Αναδημοσίευση κειμένου: DS4Skills Interactive inventory: a showcase of skills data initiatives now online

Digital Skills & Jobs Platform, created by Eleonora Censorii

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα