Μετά την τελευταία διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε το 2018, ήρθε και πάλι η ώρα να αναγνωριστούν και να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές από όλη την Ευρώπη σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες: οι αιτήσεις για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 μόλις ξεκίνησαν!

Τα βραβεία δημιουργήθηκαν για να προβάλλουν και να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα. Βασικός τους στόχος είναι να επιβραβεύσουν έργα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις ακόλουθες πέντε ξεχωριστές κατηγορίες:

 • Ενδυνάμωση της νεολαίας στον ψηφιακό τομέα (πχ. σχέδια για την προσέλκυση του νεανικού κοινού σε επαγγέλματα ΤΠΕ, πρωτοβουλίες για την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, μαθήματα αναδυόμενων τεχνολογιών, hackathons κλπ.).
 • Ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων στην εργασία (πχ. πρωτοβουλίες ψηφιακής αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης σε διάφορους τομείς, διευκόλυνση κάλυψης  σε θέσεις εργασίας επαγγελματιών ΤΠΕ όλων των επιπέδων)
 • Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση (πχ. έργα που στοχεύουν ειδικά στην ψηφιακή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ή/και των μαθητών και των σχολικών διοικήσεων)
 • Ένταξη στον ψηφιακό κόσμο (πχ. πρωτοβουλίες ψηφιακής κατάρτισης και εγγραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης για ηλικιωμένους, ανέργους, ευάλωτες ομάδες, προσβασιμότητα)
 • Ενασχόληση των γυναικών με επαγγέλματα ΤΠΕ (πχ. έργα που στοχεύουν ειδικά στην αύξηση του αριθμού των γυναικών επαγγελματιών ΤΠΕ ή στην ψηφιακή αναβάθμιση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ή των νεότερων γυναικών στις ΤΠΕ)

Κάθε έργο ή πρωτοβουλία μπορεί να παρουσιαστεί μόνο σε μία από τις παραπάνω 5 κατηγορίες ενώ οι αιτούντες θα μπορούν να περιγράφουν λεπτομερώς το κοινό στο οποίο απευθύνονται και τον αντίκτυπο που έχουν στο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα δράσης τους. Μεταξύ των κριτηρίων για μια επιτυχημένη αίτηση θα είναι ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου, οι δραστηριότητες επικοινωνίας που υλοποιούνται για τη μεγιστοποίηση του πεδίου εμβέλειας αυτού, η έμφαση στη βιωσιμότητα και την επεκτασιμότητα του έργου, αλλά και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ένταξης ατόμων με όλες τις ικανότητες και από όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα.

Οι αιτήσεις είναι ανοικτές από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 8 Απριλίου 2023: οι υποψήφιοι, θα  ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου, ενώ οι νικητές  αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιούνιο. Μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διασφαλίσει την επιλογή των σημαντικότερων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική σελίδα και να μάθετε ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση και πώς.

Αναδημοσιεύση κειμένου: The European Digital Skills Awards 2023 are open for applications Digital Skills & Jobs Platform, created by Eleonora Censorii

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ