Σχετικά με το πρόγραμμα

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί αναπτυσσόμενο τομέα στον ψηφιακό κόσμο, καθώς είναι απαραίτητη για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων. Διάφοροι τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη και ο χρηματοοικονομικός τομέας, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες για τις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη διεύρυνση των γνώσεών τους σχετικά με την κυβερνοασφάλεια μέσω προκλήσεων, εργαστηρίων και διαλέξεων που παρέχονται από εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτό το πρόγραμμα διάρκειας μίας εβδομάδας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας τόσο από τεχνικής όσο και από επιχειρηματικής άποψη και θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο. 

Πρόγραμμα σπουδών

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες  αναμένεται να μάθουν για τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή σε ζητήματα και προκλήσεις κυβερνοασφάλειας
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια του δικτύου
 • Εισαγωγή στον ΓΚΠΔ
 • Ανθρώπινες πτυχές της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής
 • Δεοντολογικά ζητήματα κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ασφαλών ΠΣ και λαμβάνοντας υπόψη  την προστασία της ιδιωτικής ζωής
 • Τεχνικές επαλήθευσης ταυτότητας και αδειοδότησης σε σύγχρονα περιβάλλοντα ΤΠ
 • Διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας
 • Ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ζωτικής σημασίας
 • Συστήματα και προγράμματα ευαισθητοποίησης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Νομικές και οργανωτικές προκλήσεις στη σύγχρονη βιομηχανία
 • Προστασία των δεδομένων στο διαδίκτυο του υπολογιστικού νέφους
 • Εργαλεία εκτίμησης των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή για τις επιχειρήσεις
 • Ο ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων στην εποχή του ΓΚΠΔ
 • Ιδιωτικότητα και κρυπτογραφία
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Ταυτότητα ασφάλειας και διαχείριση πρόσβασης
 • Προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στην εποχή του 5G και του 6G
 • Ψηφιακή εγκληματολογία και σχεδιασμός αντιμετώπισης περιστατικών
 • Ασφαλή επιχειρησιακά κέντρα

Απαιτήσεις

Το ψηφιακό θερινό σχολείο του ΕΙΤ είναι ανοικτό σε νέους επαγγελματίες, καθώς και σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή νέους διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να διερευνήσουν περαιτέρω την κυβερνοασφάλεια. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να μετατρέψουν την τεχνολογία αυτή σε επιχειρηματική δραστηριότητα και να τους βοηθήσει να καινοτομούν στον τομέα αυτό.

Οι αιτήσεις για το παρόν πρόγραμμα πρέπει να υποβληθούν έως τις 1 Ιουνίου 2023.

Σχετικά με το ψηφιακό θερινό σχολείο του ΕΙΤ

Το ψηφιακό θερινό σχολείο του ΕΙΤ προσφέρει διάφορα προγράμματα που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους επαγγελματίες και άτομα που επιθυμούν να πέσουν σε αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, να μάθουν πώς να μετατρέψουν την τεχνολογία σε επιχειρήσεις και να ξεκινήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Όλα τα εκπαιδευτικά υπόβαθρα είναι ευπρόσδεκτα στα προγράμματα του EIT Digital Summer School.

Αναδημοσίευση κειμένου: EIT Digital Summer School “Cyber Security, between Tech and Business” Programme Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση το συγκεκριμένο έργο
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 1 εβδομάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σύντομο πρόγραμμα μάθησης
Attending fee
Paid
Certificate/credential fee
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα