Η κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (Cyber MSME) προσφέρεται στο πλαίσιο ενός έργου Erasmus + που προωθεί τη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η κατάρτιση για τις ΜμΕ στον κυβερνοχώρο προσφέρεται από κοινοπραξία που αποτελείται από εξατομικευμένες λύσεις κατάρτισης, CASE — Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών, Internet Web Solutions, Gentlab, IDP European Consultants, και IHF.

Η κατάρτιση για τις παραπάνω επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο χωρίζεται σε τρεις μαθησιακές διαδρομές: αρχάριος, ενδιάμεσος και προχωρημένος. Δεδομένου ότι πρόκειται για αυτοκαθοδηγούμενο πρόγραμμα μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι είναι ελεύθεροι να σχεδιάσουν την πορεία τους με βάση τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ανάλογα με τα μαθήματα που θα ακολουθήσουν, θα φθάσουν σε διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων που μπορούν να τους επιτρέψουν να ξεκινήσουν σταδιοδρομίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Αναδημοσίευση κειμένου: Cybersecurity for Micro, Small and Medium Enterprises training Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Προσωπική μελέτη
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 6 μήνες
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σύντομο πρόγραμμα μάθησης
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Διαβάσετε περισσότερα