Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας προχωρούν στην επανίδρυση σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κοινού ΠΜΣ (joint Master) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική» («Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle» – «Artificial Intelligence and Visual Computing – AIVC»). 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (joint Master) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου της Limoges το οποίο απονέμει κοινό δίπλωμα των δύο ιδρυμάτων. Οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα με συντονιστή το Τμήμα το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. (Φ.Ε.Κ. 4462/Β’/09.10.2020).

Η τυπική χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί συνολικά σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το ΠΜΣ οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω.

Οι επίσημες γλώσσες εργασίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική, η γαλλική, καθώς και η αγγλική, η οποία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έλλειψης γλωσσικής ομοιογένειας. Πρακτικά, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας καθορίζεται κατά περίπτωση.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ οφείλουν να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 10 μαθήματα, είτε επιλέγοντας μία εξειδικευμένη κατεύθυνση είτε χωρίς κατεύθυνση, ως ακολούθως:

 • κατεύθυνση Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας (Image Synthesis & Analysis) – ΣΑΕ
 • κατεύθυνση Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) – ΕΔ
 • κατεύθυνση Γεωπληροφορική (Geoinformatics) – ΓΕΩ
 • χωρίς εξιδεικευμένη κατεύθυνση – ΧΕΚ

με τουλάχιστον 5 μαθήματα ανά εξάμηνο (που αντιστοιχούν σε 30 ECTS) για κάθε κατεύθυνση και σύμφωνα με τους κανόνες σύνθεσης του καταλόγου μαθημάτων. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει συνολικά τρεις (3) ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή διενεργεί πρακτική άσκηση σε επιχείρηση ή έρευνα σε ερευνητικό εργαστήριο, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η πρακτική άσκηση ή η έρευνα διενεργούνται για μία διάρκεια κατ’ ελάχιστον 5 μηνών στην Ελλάδα, στη Γαλλία ή σε άλλη χώρα, σε επιχείρηση ή σε ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια υποδοχής του Master.

Αναλυτικά, οι θεματικές του ΠΜΣ είναι: η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, η επιστήμη των δεδομένων, η μηχανική μάθηση, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η όραση υπολογιστών, τα πολυμέσα, τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής, καθώς και η εξόρυξη, επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) και γεωχωρικών δεδομένων.

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση,  συνοδευόμενη  από  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά, στις ακόλουθες περιόδους:  

• έως 30/6/2023 (1η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής η οποία και έληξε)

•  έως 25/9/2023 (2η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι  υφίστανται κενές θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://msc-aivc.uniwa.gr/

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Οπτικοακουστικές τεχνικές και παραγωγή πολυμέσων
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
 • Με βάση την εργασία
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No