Το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» του Πανεπιστημίου Αιγαίου εστιάζει στη σύνθεση της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Διαθέτει τρεις κατευθύνσεις: α) “Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων” β) “Μουσειολογία” γ) “Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ”.

Αναλυτικότερα:
α) Η κατεύθυνση «Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων», εστιάζει στα πιθανά “σενάρια” κάθε “πολιτιστικής προβολής”, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής, όπως τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά (2D και 3D Graphics) ή οι κινητές τεχνολογίες (mobile technologies)
β) Η κατεύθυνση “Μουσειολογία”, επιδιώκει τη σύνθεση των σύγχρονων μουσειολογικών προβληματισμών με τα πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση μιας έκθεσης σε πραγματικό ή εικονικό χώρο
γ) Η κατεύθυνση «Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ» εστιάζει στην ανάδειξη πολιτιστικών δεδομένων και πρακτικών με ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα.

Bασικοί στόχοι του προγράμματος:
-Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο ευρύτερο διεπιστημονικό πεδίο της Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας
-Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων ως προς τη σύνδεση των εφαρμογών πληροφορικής με την προβολή πολιτιστικών δεδομένων
-Η διαμόρφωση πολιτικών του πολιτισμού με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
-Η διερεύνηση της συμβατότητας των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς από μια θεωρητική σκοπιά, σε συνδυασμό με εφαρμοσμένες πρακτικές, όπως η για παράδειγμα η αναπαράσταση με τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών (3D Graphics) ή η αναπαράσταση με τη χρήση τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality)
-Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της Ελλάδας, όπως αυτή διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
-Η (διαρκής) σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και με τις επί μέρους ερευνητικές κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις στους τομείς της πολιτιστικής προβολής και ανάδειξης της (υλικής και άϋλης) πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση Τ.Π.Ε.
Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και αξιοποιεί υβριδικές μορφές μάθησης (blended
learning).
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» απαιτούνται
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος: https://ci.aegean.gr/

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
 • Οπτικοακουστικές τεχνικές και παραγωγή πολυμέσων
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν ανθρωπιστικές επιστήμες
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
 • Με βάση την εργασία
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι