Σχετικά με το Μεταπτυχιακό

Η διαρκώς αυξανόμενη εξάρτηση της κοινωνίας από τις ψηφιακές υποδομές έχει καταστήσει τις κυβερνοεπιθέσεις πιο επικίνδυνες σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματοπιστωτικά συστήματα και υποδομές επικοινωνιών. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας  της Σουηδίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας  (KTH Royal Institute of Technology) αποσκοπεί στην ανάπτυξη των μηχανικών κυβερνοασφάλειας του αύριο.

Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα ευρύ και πολύπλευρο θέμα που καλύπτει τη θεμελιώδη θεωρία της υπολογιστικής για τη μηχανική λογισμικού, την επικοινωνία ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα κατανεμημένα συστήματα μεγάλης κλίμακας και τον φυσικό έλεγχο των διεργασιών στην ανθρώπινη και κοινωνική συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, βασίζεται στην επιστήμη των υπολογιστών και επεκτείνεται στις επιχειρηματικές και κοινωνικές πτυχές της κυβερνοασφάλειας.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα είναι διετές πρόγραμμα με τρία εξάμηνα παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από περίπου 30 μονάδες ECTS ενώ τα μαθήματα που διαπραγμετεύεται είναι τα εξής:

Πρώτο έτος

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ο ρόλος του μηχανικού κυβερνοασφάλειας στην κοινωνία
 • Επισκόπηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε κοινωνικοτεχνικό πλαίσιο
 • Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία
 • Δεοντολογική εξέταση

Μαθήματα επιλογής υπό προυποθέσεις

 • Θεμέλια της κρυπτογράφησης
 • Ασφάλεια και προστασία λογισμικού
 • Αυτοματοποιημένη δοκιμή λογισμικού και DevOps
 • Τεχνολογίες για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • Κύκλος μαθημάτων στο πλαίσιο του έργου για την ασφάλεια του συστήματος
 • Γλωσσική ασφάλεια
 • Ασφάλεια προηγμένων δικτυωμένων συστημάτων
 • Ασφάλεια δικτυωμένων συστημάτων κτιρίων
 • Ψηφιακή εγκληματολογία και αντιμετώπιση συμβάντων
 • Ανάλυση ασφάλειας συστημάτων υπολογιστών μεγάλης κλίμακας
 • Σχεδιασμός συστημάτων με αντοχή στην επιφάνεια
 • Ασφάλεια Hardware

Προτεινόμενα μαθήματα

 • Θεμέλια της μηχανικής μάθησης
 • Βαθειά μάθηση, Προηγμένο μάθημα
 • Μηχανική μάθηση
 • Βαθιά μάθηση στην επιστήμη των δεδομένων
 • Μηχανική μάθηση, Προηγμένο μάθημα
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Οριζόντια Αρχιτεκτονικά
 • Προηγμένοι αλγόριθμοι
 • Παράλληλη και κατανεμημένη υπολογιστική
 • Στατιστικές μέθοδοι στην εφαρμοζόμενη επιστήμη των υπολογιστών
 • Μέθοδοι σχεδιασμού αλληλεπίδρασης
 • Επικοινωνία και έλεγχος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ενίσχυση της μάθησης

Τέλος, διατίθεται και το υποχρεωτικό μάθημα: Θεωρία και Μεθοδολογία της Επιστήμης το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο, συνιστάται οι σπουδαστές να το παρακολουθήσουν κατά το α΄ έτος.

Δεύτερο έτος

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Επιστήμης (Φυσικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)
 • Έργο πτυχίου στην επιστήμη και τη μηχανική υπολογιστών, με ειδίκευση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • Ο ρόλος του μηχανικού κυβερνοασφάλειας στην κοινωνία
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε κοινωνικοτεχνικό πλαίσιο

Μαθήματα επιλογής υπό προυποθέσεις

 • Θεμέλια της κρυπτογράφησης
 • Ασφάλεια και προστασία λογισμικού
 • Αυτοματοποιημένη δοκιμή λογισμικού και DevOps
 • Τεχνολογίες για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • Κύκλος μαθημάτων στο πλαίσιο του έργου για την ασφάλεια του συστήματος
 • Γλωσσική ασφάλεια
 • Ασφάλεια προηγμένων δικτυωμένων συστημάτων
 • Ασφάλεια δικτυωμένων συστημάτων κτιρίων
 • Ψηφιακή εγκληματολογία και αντιμετώπιση συμβάντων
 • Ανάλυση ασφάλειας συστημάτων υπολογιστών μεγάλης κλίμακας
 • Σχεδιασμός συστημάτων με αντοχή στην επιφάνεια
 • Ασφάλεια Hardware

Προτεινόμενα μαθήματα

 • Θεμέλια της μηχανικής μάθησης
 • Βαθειά μάθηση, Προηγμένο μάθημα
 • Μηχανική μάθηση
 • Βαθιά μάθηση στην επιστήμη των δεδομένων
 • Μηχανική μάθηση, Προηγμένο μάθημα
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Οριζόντια Αρχιτεκτονικά
 • Προηγμένοι αλγόριθμοι
 • Παράλληλη και κατανεμημένη υπολογιστική
 • Στατιστικές μέθοδοι στην εφαρμοζόμενη επιστήμη των υπολογιστών
 • Μέθοδοι σχεδιασμού αλληλεπίδρασης
 • Επικοινωνία και έλεγχος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ενίσχυση της μάθησης

Προυποθέσεις επιλογής

Απαιτείται πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (bachelor) ή συγκρίσιμος τίτλος ισοδύναμος με σουηδικό πτυχίο από διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Επίσης, για το πρόγραμμα αυτό απαιτείται πτυχίο πληροφορικής, δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικής λογισμικού, εφαρμοσμένων μαθηματικών ή ισοδύναμου. Ταυτόχρονα, το πτυχίο θα πρέπει να έχει μαθήματα μαθηματικών με τουλάχιστον 5 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS σε υπολογισμούς σε μεταβλητές, γραμμική άλγεβρα, στατιστική και θεωρία πιθανοτήτων, και διακριτές δομές, καθώς και μαθήματα πληροφορικής με τουλάχιστον 5 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS στον προγραμματισμό και αλγορίθμους και δομές δεδομένων.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους στην αγγλική γλώσσα προσκομίζοντας τις ακόλουθες βαθμολογίες στις παρακάτω διεθνώς αναγνωρισμένες δοκιμασίες στην αγγλική γλώσσα:

 • Ακαδημαϊκό IELTS/IELTS UKVI: Συνολική βαθμολογία 6.5
 • ΣΥΝΟΛΟ IBT: Βαθμολογία 20 (κλίμακα 0-30) στη γραπτή δοκιμασία, συνολική βαθμολογία 90. Αποδεκτή η δοκιμή: TOEFL IBT Special Home Edition Test. Δεν είναι αποδεκτή η δοκιμή: TOEFL ITP, TOEFL IBT MyBest, Institutional TOEFL, TOEFL Essentials, ή την αναθεωρημένη δοκιμή TOEFL Paper-delivery.
 • Cambridge Michigan Language Assessments: Πανεπιστήμιο του Michigan, Εξέταση για το πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα (ECPE)
 • Ακαδημαϊκός Pearson PTE: Βαθμολογία 62
 • Cambridge ESOL: C1 Προηγμένη (CAE), ελάχιστη συνολική βαθμολογία 180 (βαθμοί από το 2015), ή Cambridge αγγλικό πιστοποιητικό επιπέδου C1, ελάχιστη βαθμολογία 180, ή Cambridge αγγλικά: Προχωρημένο επίπεδο

Αναδημοσίευση κειμένου: KTH MSc in Cybersecurity, Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση το συγκεκριμένο έργο
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Χώρα
 • Σουηδία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Attending fee
Paid
Certificate/credential fee
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα