Πρόκειται για ένα δωρεάν πρόγραμμα πιστοποίησης που εφοδιάζει τους ενδιαφερόμενους με τις προσήκουσες γνώσεις και δεξιότητες για την οικοδόμηση βιώσιμων ψηφιακών λύσεων. Με την υποστήριξη της Microsoft και του LinkedIn, η ΙNCO δεσμεύεται να εξοπλίσει 10.000 άτομα που αναζητούν εργασία σε μη πράσινους τομείς και πεδία, ιδίως σε καριέρες ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφορικής, με ένα συμπληρωματικό ταχύρρυθμο μάθημα, το οποίο ενισχύει τις εμπειρίες τους με ειδικές ικανότητες στο πεδίο της πράσινης πολιτικής. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν σταδιοδρομίες που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην εξελισσόμενη πράσινη οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πιστοποίησης πράσινων ψηφιακών δεξιοτήτων της Ακαδημίας INCO θα διδάξει στους συμμετέχοντες όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές αλλά και πώς να σκέφτονται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και τον πράσινο σχεδιασμό. Σκοπός είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν περιζήτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προωθήσουν την ψηφιακή τους καριέρα σε ένα πιο «πράσινο μέλλον».

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Pre-Course Onboarding – ζωντανή εικονική συνεδρία
 • Επισκόπηση μαθημάτων
 • Η πράσινη κοινότητα ψηφιακών δεξιοτήτων και οι πόροι σας
 • Γνωρίστε την ομάδα υποστήριξής σας στην INCO Academy
 • Βασικές ενότητες (υποχρεωτικές)

 • Ενότητα 1: Θεμέλια της βιωσιμότητας στην τεχνολογία

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να:

α) Κατανoείτε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την κλιματική αλλαγή

β) Αναγνωρίζετε συγκεκριμένους τρόπους μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ψηφιακού οικοσυστήματος

γ) Συζητάτε για την τεχνολογία και τις σχετικές καινοτομίες ως εργαλεία για τη βιωσιμότητα

 • Ενότητα 2: Αρχές και πρακτικές πράσινου σχεδιασμού

Μετά  την ολοκλήρωση  αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να:

α) Αναγνωρίσετε γιατί και πώς ο ψηφιακός σχεδιασμός μπορεί να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνος

β) Κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός σχεδιασμός σχετίζεται με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

γ) Αξιολογήσετε και βελτιώσετε τον οικολογικό σχεδιασμό ενός ψηφιακού προϊόντος

 • Ενότητα 3: Το ταξίδι σας στο Πράσινο & οι πράσινες καριέρες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε:

 • Γιατί οι πράσινες δεξιότητες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας
 • Ποιες είναι οι πιθανές διαδρομές σταδιοδρομίας που σχετίζονται με την πράσινη τεχνολογία
 • Ποιες κοινωνικές δεξιότητες απαιτούνται για την αύξηση της απασχολησιμότητας σε πράσινες ή οικολογικές θέσεις εργασίας

Το πρόγραμμα  είναι εξ ολοκλήρου διαδικτυακό, έχει διάρκεια 18-25 ώρες (ολοκλήρωση εντός 4 εβδομάδων) και διατίθεται σε δώδεκα γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό ιστότοπο : INCO Academy Green Digital Skills 

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Αγγλική
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα