Είστε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσετε τα παιχνίδια ως εργαλείο διδασκαλίας; Μην παραλείψετε να ανατρέξετε στο μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) Παιχνίδια στα Σχολεία  της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Σχολικού Δικτύου.

Αυτό το  μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια,  την παιχνιδοποίηση και πρακτικά παραδείγματα εργαλείων και δραστηριοτήτων παιχνιδιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Η νέα έκδοση του μαθήματος θα διερευνήσει επίσης νέα στοιχεία που σχετίζονται με κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές των παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διασφάλισης της ένταξης της διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων στη μάθηση με βάση το παιχνίδι.

Στο τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν καλή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιχνίδια μπορούν να διευκολύνουν τη μάθηση και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά στην τάξη τους.

Πρόγραμμα του  μαθήματος «Παιχνίδια στα σχολεία 2023»

Το μάθημα χωρίζεται σε διάφορες ενότητες, καθεμία από τις οποίες επικεντρώνεται σε διαφορετική πτυχή της χρήσης παιχνιδιών στην τάξη. Οι ενότητες είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή στα Παιχνίδια στα Σχολεία: η ενότητα αυτή παρέχει επισκόπηση του μαθήματος και εισάγει την έννοια της χρήσης των παιχνιδιών ως διδακτικό  εργαλείο.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Παιχνιδιών: σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά παιχνίδια. Θα διερευνήσουν διάφορες αρχές και εργαλεία σχεδιασμού παιχνιδιών και θα μάθουν πώς να δημιουργούν παιχνίδια που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα των προγραμμάτων σπουδών.
 • Μάθηση με βάση το παιχνίδι: η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στις παιδαγωγικές πτυχές της χρήσης παιχνιδιών στην τάξη. Οι εκπαιδευτές θα μάθουν πώς να ενσωματώνουν παιχνίδια στην πρακτική διδασκαλίας τους και πώς να χρησιμοποιούν παιχνίδια για την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών.
 • Αξιολόγηση με βάσει το παιχνίδι: σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτές θα μάθουν πώς να αξιολογούν τη μάθηση των μαθητών μέσω παιχνιδιών. Θα διερευνήσουν διάφορες στρατηγικές και εργαλεία αξιολόγησης και θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν αποτελεσματικές αξιολογήσεις με βάση το παιχνίδι.
 • Κοινότητες μάθησης με βάση το παιχνίδι: η ενότητα αυτή διερευνά τον ρόλο των μαθησιακών κοινοτήτων που βασίζονται στο παιχνίδι στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές θα μάθουν πώς να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες που εστιάζουν στη μάθηση με βάση το παιχνίδι.
 • Μάθηση με βάση το παιχνίδι και ψηφιακή ιθαγένεια: σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτές θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν παιχνίδια για τη διδασκαλία της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη. Θα διερευνήσουν διάφορες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη μέσω παιχνιδιών και θα μάθουν πώς να δημιουργούν παιχνίδια που προωθούν θετική ψηφιακή συμπεριφορά.

Λεπτομέρειες και προϋποθέσεις του κύκλου μαθημάτων

Το μάθημα «Παιχνίδια στα σχολεία» είναι ένα διαδικτυακό μάθημα, το οποίο είναι  δωρεάν. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς για όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό έως το πανεπιστήμιο, αλλά είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για μάθηση με βάση το παιχνίδι. Είναι επίσης κατάλληλο για εκπαιδευτές από όλους τους θεματικούς τομείς, καθώς το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση παιχνιδιών ως διδακτικό εργαλείο εν γένει και όχι σε συγκεκριμένο θέμα.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ευέλικτο και οι εκπαιδευτές να μπορούν να το ολοκληρώσουν με τον δικό τους ρυθμό και με το δικό τους πρόγραμμα. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό εικονογραφημένων διαλέξεων, αναγνώσεων και πρακτικών δραστηριοτήτων που βοηθούν τους εκπαιδευτές να εφαρμόσουν όσα έμαθαν.

Εάν είστε εκπαιδευτής που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσετε τα παιχνίδια ως διδακτικό εργαλείο, το μάθημα «Παιχνίδια στα σχολεία» της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Σχολικού Δικτύου είναι ένα εξαιρετικός τρόπος  για να ξεκινήσετε. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:GiS+GamesCourse+2023/about

Αναδημοσίευση κειμένου Games in Schools 2023 MOOC , Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massive open online course MOOC)
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Διαβάσετε περισσότερα