Η Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμη των Υπολογιστών».

Αντικείμενo του προγράμματος αποτελεί η εμβάθυνση σε τεχνολογίες αιχμής στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών, ιδίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Συστήματα Υπολογιστών (IoT, 5G, Cloud, blockchains), τα Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες και στη Θεωρητική Πληροφορική.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου και μεγάλου εύρους μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών και η προετοιμασία των αποφοίτων, ώστε να έχουν ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη σε ερευνητικές, ακαδημαϊκές, ή άλλες θέσεις ευθύνης και ιδιαιτέρων απαιτήσεων στην αγορά εργασίας.

Στο πρόγραμμα πρόσβαση έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την Πληροφορική.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες (συνολικά 75 ECTS).  Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων συνολικά 60 ECTS και η εκπόνηση  διπλωματικής εργασίας 15 ECTS.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Υποχρεωτικό Μάθημα

Mεθοδολογία Έρευνας

Μαθήματα Κορμού

Αλγόριθμοι: Σχεδίαση και Ανάλυση

Κυρτή Βελτιστοποίηση

Κατανεμημένα Συστήματα, Πολλά Δεδομένα και Υπολογιστικό Νέφος

Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς

Βαθιά Μάθηση

Μαθήματα Επιλογής

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Ευφυή Κινητά Δίκτυα

Γραφικά Παιχνιδιών Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα

Κοινωνικά Δίκτυα: Θεωρία και Πράξη

Κλιμακώσιμα Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Ψηφιακά Μέσα

Κρυπτογραφία και Εφαρμογές

Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων  

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής έως τη Δευτέρα 29/5/2023, μπορεί να βρείτε στη διεύθυνση: http://grad.cs.aueb.gr/  

© Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών /Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας / Τμήμα Πληροφορικής

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • 5G
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως ένα έτος
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα