Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών είναι η κορυφαία Σχολή στις Οικονομικές Επιστήμες στην Ελλάδα αλλά και μια Σχολή με ιδιαίτερα υψηλή διεθνή αναγνώριση και κύρος στο χώρο της οικονομικής επιστήμης. Τα δύο τμήματα της Σχολής, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, παρέχουν διεθνώς ανταγωνιστική εκπαίδευση και έρευνα με τους αποφοίτους να έχουν άριστες ευκαιρίες πρόσβασης τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και σε υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα.

Στόχος της Σχολής  είναι η αριστεία  και η συνεχής βελτίωση της θέσης της στο διεθνή χώρο με προσφορά υψηλού επίπεδου έρευνα και διδασκαλία σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

Συγκεκριμένα παρέχουμε στους φοιτητές μας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή πτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, σε συνδυασμό με έρευνα και πρακτική εξάσκηση, ενώ παράγουμε και δημοσιοποιούμε, όπως φαίνεται και από το μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων των μελών της Σχολής  σε υψηλού κύρους διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, νέα γνώση.

Έχουμε διασφαλίσει τη λειτουργία μας σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, στην ευρηματικότητα, στη καινοτομία, στη πρωτοβουλία καθώς και στην ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Επιδιώκουμε τη διατήρηση και βελτίωση της ηγετικής θέσης της Σχολής σε εθνικό επίπεδο, τόσο στην έρευνα όσο και στη διδασκαλία, την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και τη συνεχή παρουσία της ως ισχυρού πόλου έλξης κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΟΧΙ
Κατηγορία Οργανισμού
  • Άλλα
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
Διαβάσετε περισσότερα