Ψηφιακό θερινό σχολείο  από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute Innovation & Technology-ΕΙΤ)

Επισκόπηση

Οι καινοτομίες στην ψηφιακή βιομηχανία έχουν επιφέρει επανάσταση στον σύγχρονο κόσμο με την ικανότητα παραγωγής και επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο και βελτίωσης της παραγωγικότητας. Ωστόσο, η πράσινη βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί διαρκή πρόκληση. Ως επί το πλείστον, η ψηφιακή βιομηχανία έχει παραβλέψει τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχει δημιουργήσει, τα οποία περιλαμβάνουν το 2 % του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου — όπως και οι αεροπορικές μεταφορές.
Το παρόν πρόγραμμα ψηφιακού θερινού σχολείου του ΕΙΤ διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην πράσινη βιωσιμότητα. Από την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, έως υπεύθυνες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και προϊόντα με διαδικασία χρήσης και κατασκευής που είναι, από τον σχεδιασμό τους, πιο βιώσιμα. Το πρόγραμμα αυτό θα καλύπτει θέματα όπως:
• Πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω βιώσιμων ιστοτόπων
• Δίκαιη και πράσινη τεχνολογία υλικού για κινητά και επικοινωνίες
• Ανθεκτικότητα υλικού και λογισμικού με πρότυπα ενεργειακής απόδοσης
• Εταιρική ψηφιακή ευθύνη
• Βιώσιμοι διακομιστές και αποθήκευση δεδομένων
• Τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και τεχνητή νοημοσύνη στην κατανάλωση ενέργειας
Απαιτήσεις
Το ψηφιακό θερινό σχολείο του ΕΙΤ είναι ανοικτό σε νέους επαγγελματίες, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να διερευνήσουν αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και να μάθουν πώς να τις μετατρέψουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γίνουν φορείς καινοτομίας στον τομέα της «πράσινης ΤΠ» ως σχεδιαστές, προγραμματιστές ή σε άλλους ρόλους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις.
Λεπτομέρειες
Αυτό το πρόγραμμα ψηφιακού θερινού σχολείου του ΕΙΤ θα πραγματοποιηθεί από τις 3 Ιουλίου έως τις 14 Ιουλίου 2023 στο Campus Beaulieu, το επιστημονικό και τεχνικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Rennes στη Γαλλία.
Ένα προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα είναι διαθέσιμο για διαβούλευση.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Ιουνίου 2023.

Αναδημοσίευση κειμένου Unfolding Sustainability through Innovative Green Digital Solutions – EIT Digital Summer School Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Χώρα
 • Γαλλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σύντομο πρόγραμμα μάθησης
Attending fee
Paid
Certificate/credential fee
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα