Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας δύο εβδομάδων, διατίθεται από το Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute Innovation & Technology- ΕΙΤ) στο πλαίσιο της δράσης EIT Digital Summer και διερευνά το πώς η ψηφιακή βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην πράσινη βιωσιμότητα. Στόχος του είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποτελέσουν φορείς καινοτομίας στον τομέα των “πράσινων” τεχνολογιών ως σχεδιαστές, προγραμματιστές ή και με άλλους ρόλους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις.

Οι διαθέσιμοι τρόποι της πράσινης καινοτομίας είναι πολλοί: από την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος έως και την υπεύθυνη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας με σκοπό τον σχεδιασμό και την κατασκευή βιώσιμων προϊόντων.

Πώς οι καινοτόμες πράσινες ψηφιακές λύσεις μπορούν να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα;

Είναι πλέον γνωστό ότι οι καινοτομίες στην ψηφιακή βιομηχανία έχουν επιφέρει επανάσταση στον σύγχρονο κόσμο καθώς έχουν την ικανότητα παραγωγής και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο και ενώ βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Ωστόσο, η πράσινη βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί μία διαρκή πρόκληση. Ως επί το πλείστον, η ψηφιακή βιομηχανία έχει παραβλέψει μέχρι τώρα τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχει δημιουργήσει, τα οποία περιλαμβάνουν το 2 % του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου — όπως και οι αεροπορικές μεταφορές.

Περιγραφή της δομής του προγράμματος

Το πρόγραμμα “Αναπτύσσοντας τη βιωσιμότητα με καινοτόμες πράσινες ψηφιακές λύσεις” (Unfolding Sustainability through Innovative Green Digital Solutions) καλύπτει θεματικές ενότητες  όπως:

 • Πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω βιώσιμων ιστοτόπων
 • Δίκαιη και πράσινη τεχνολογία υλικού για κινητά και επικοινωνίες
 • Ανθεκτικότητα υλικού και λογισμικού με πρότυπα ενεργειακής απόδοσης
 • Εταιρική ψηφιακή ευθύνη
 • Βιώσιμοι διακομιστές και αποθήκευση δεδομένων
 • Τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και τεχνητή νοημοσύνη στην κατανάλωση ενέργειας

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και να τις μετατρέψουν σε “πράσινη καιτονομία”. Εστιάζει στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ενώ δεν απαιτείται τεχνικό υπόβαθρο ή γνώσεις προγραμματισμού για να συμμετάσχει κάποιος σε αυτό.

Λεπτομέρειες

Θα πραγματοποιηθεί από τις 3 Ιουλίου έως τις 14 Ιουλίου 2023 στο Campus Beaulieu, το επιστημονικό και τεχνικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Rennes στη Γαλλία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Ιουνίου 2023.

Πληροφορίες για τη δράση EIT Digital Summer School

Το ΕΙΤ διοργανώνει θερινά προγράμματα κατάρτισης για φοιτητές προπτυχιακού / μεταπτυχιακού επιπέδου και νέους επαγγελματίες παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον τομέα της καινοτομίας σε νεοφυείς ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και να μάθουν πώς να μετατρέπουν την τεχνολογία σε επιχείρηση ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους startup επιχείρηση. 

Αναδημοσίευση κειμένου Unfolding Sustainability through Innovative Green Digital Solutions – EIT Digital Summer SchoolDigital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Χώρα
 • Γαλλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σύντομο πρόγραμμα μάθησης
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα