«Αναδυόμενες τεχνολογίες» είναι το δεύτερο μάθημα, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις ψηφιακές δεξιότητες (Digital SkillUp) — ένα έργο που στηρίζει τον μαθησιακό πυλώνα της πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και έχει ως στόχο να καταστήσει τις βασικές γνώσεις για τις αναδυόμενες τεχνολογίες διαθέσιμες και προσβάσιμες σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όπως και στο πρώτο μάθημα της πρωτοβουλίας, «Ψηφιακή Επανάσταση (Digital Revolution)», έτσι και το «Αναδυόμενες τεχνολογίες» χρησιμοποιεί μη τεχνική γλώσσα για την περιγραφή βασικών εννοιών, στις οποίες βασίζεται κάθε είδος τεχνολογίας.

Λεπτομέρειες για το μάθημα

Το μάθημα διεισδύει στο θέμα των αναδυόμενων τεχνολογιών, από την ιστορία και την εξέλιξή τους, σε προβλέψεις σχετικά με τον μελλοντικό αντίκτυπό τους στην απασχόληση, τις επιχειρήσεις και την κοινωνική ζωή. Για τη λεπτομερέστερη παρουσίαση αυτών των εννοιών, διερευνώνται σε βάθος τρεις αναδυόμενες τεχνολογίες με πολλαπλά πραγματικά παραδείγματα από διάφορους κλάδους και προσωπικές εφαρμογές. Το μάθημα χωρίζεται σε 5 κεφάλαια, την εισαγωγή, από ένα κεφάλαιο για κάθε αναδυόμενη τεχνολογία και τα συμπεράσματα, τα οποία ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με τις επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών στον κόσμο της εργασίας και της καθημερινής ζωής. Τα κεφάλαια αναλύονται περαιτέρω σε τμήματα πληροφοριών μικρού μεγέθους (έως 45 λεπτά το καθένα). Το μάθημα παρουσιάζει τις ακόλουθες τεχνολογίες:

Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ)

Το IoT είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών συσκευών (ή «πραγμάτων»), οι οποίες περιέχουν αισθητήρες, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες, συνδεδεμένες με το διαδίκτυο για την ανταλλαγή δεδομένων και την αλληλεπίδραση με άλλες συσκευές και άτομα. Καθώς όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται κάθε δευτερόλεπτο, οι εξελίξεις στην τεχνολογία του διαδικτύου των πραγμάτων αποφέρουν οφέλη όσον αφορά την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Επιπλέον, πολλά περιβάλλοντα γίνονται «έξυπνα»: το έξυπνο σπίτι, το έξυπνο αγρόκτημα, το έξυπνο σχολείο, οι έξυπνες πόλεις, το διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο που διευκολύνει αυτό το φαινόμενο. Το μάθημα αυτό διερευνά το διαδίκτυο των πραγμάτων: τα βασικά του στοιχεία, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και τις διάφορες εφαρμογές του ώστε να καταδείξει τον αντίκτυπο της τεχνολογίας σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς και τον τρόπο με τον οποίο μεταμορφώνει την καθημερινή ζωή.

Ρομποτική 

Το κεφάλαιο 3 του κύκλου μαθημάτων «Αναδυόμενες τεχνολογίες» εμβαθύνει στο πεδίο της ρομποτικής, ιδίως στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης. Οδηγεί τους εκπαιδευόμενους μέσα από την ανάπτυξη του τομέα της ρομποτικής, την αλληλεξάρτησή του με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τις διάφορες εφαρμογές της: από χορτοκοπτικές μηχανές και ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες έως ρομπότ που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση (βιομηχανικά ρομπότ) και στην υγειονομική περίθαλψη.

Επαυξημένη πραγματικότητα / Εικονική πραγματικότητα / Μικτή πραγματικότητα

Η επαυξημένη, η εικονική και η μικτή πραγματικότητα είναι αλληλένδετες και οι ψηφιακές διεπαφές εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Το κεφάλαιο το οποίο είναι αφιερωμένο στις τεχνολογίες αυτές, διερευνά τις εφαρμογές τους πέρα από τον κλάδο των παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας. Η AR/VR και η MR επιτρέπουν σήμερα στους παρόχους εκπαίδευσης να προσφέρουν περιεχόμενο εξ αποστάσεως, στους γιατρούς να εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις από απόσταση και επιτρέπουν μια ποικιλία καινοτόμων προσεγγίσεων και σχεδίων.

Κάθε κεφάλαιο, αφιερωμένο σε ένα είδος αναδυόμενης τεχνολογίας, αφιερώνει επίσης μια ενότητα σχετικά με τους πιθανούς εργασιακούς ρόλους και τα αποτελέσματα σταδιοδρομίας που απορρέουν από κάθε τομέα. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα βελτιώσουν την κατανόηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να αλληλοεπιδρούν και να αλληλοσυμπληρώνονται. Θα είναι επίσης σε θέση να περιγράψουν τις πιθανές προοπτικές σταδιοδρομίας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω μελέτης του θέματος.

Το μάθημα «Αναδυόμενες τεχνολογίες» δημιουργεί μια γενική κατανόηση του τι είναι και τι μπορεί να είναι οι αναδυόμενες τεχνολογίες στο μέλλον, παρέχοντας μια επισκόπηση του αντίκτυπου, των εφαρμογών και των συνεπειών στο σύνολό τους.

Aναδημοσίευση κειμένου,Emerging Technologies, Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Κροατική
 • Ολλανδική
 • Αγγλική
 • Γαλλική
 • Γερμανική
 • Ελληνική
 • Ιταλική
 • Πολωνική
 • Ρουμανική
 • Ισπανική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2021
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Διαβάσετε περισσότερα