«Θεμελιώδεις γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης I: Εισαγωγή στην ΤΝ, Πράκτορες» είναι ένα πρόγραμμα μαθημάτων εισαγωγικού επιπέδου, το οποίο δημιουργήθηκε από το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για την Τεχνητή Νοημοσύνη (DFKI) μέσω της πλατφόρμας μάθησης KI-Campus για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), η οποία έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την ΤΝ ως ερευνητικό πεδίο. Το KI-Campus, ή Γερμανικό Δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Campus) είναι ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που χρηματοδοτείται από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF). Η πλατφόρμα μάθησης είναι διαθέσιμη στο κοινό σε δοκιμαστική έκδοση (beta) από το 2020 και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες αναβάθμισης δεξιοτήτων στα αγγλικά και τα γερμανικά. Η DFKI είναι η κορυφαία μη κερδοσκοπική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Γερμανίας για την καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας λογισμικού στις μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Το μάθημα «Θεμελιώδεις γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης I» αποτελεί μέρος της σειράς μαθημάτων «Θεμελιώδεις γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης Ι-IV», μιας συλλογής μεμονωμένων μαθημάτων που αφορούν διαφορετικές μεθοδολογίες ΤΝ, τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Το πρώτο μάθημα, «Εισαγωγή στην ΤΝ, Παράγοντες», επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ΤΝ και της έρευνας και εισάγει την έννοια του ορθολογικού παράγοντα (όρος που χρησιμοποιείται στα οικονομικά, στη θεωρία των παιχνιδιών και στην ΤΝ για να υποδηλώσει τη λήψη αποφάσεων και την δράση). Ορθολογικός παράγοντας είναι κάθε οντότητα που είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις — είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για εταιρεία, μηχανή ή για εφαρμογή λογισμικού. Τα θέματα που καλύπτονται από τον κύκλο μαθημάτων περιλαμβάνουν: τη δοκιμή Turing (Turing test) και τη σημασία της για την ανάπτυξη της ΤΝ ως πεδίου έρευνας, την ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς και τα διάφορα στάδια προόδου που επιφέρει η ΤΝ. 

Μέσω ενός συνδυασμού συζητήσεων, αυτοαξιολόγησης και ασύγχρονων δραστηριοτήτων μάθησης, οι συμμετέχοντες καλούνται επίσης να εξετάσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα και να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση των περιορισμών, των προκλήσεων και των ευκαιριών της ΤΝ και της μελλοντικής εφαρμογής της. Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται επίσης στους διάφορους τύπους ορθολογικών παραγόντων και στην υποκείμενη αρχιτεκτονική τους και αγγίζουν επίκαιρα θέματα στην έρευνα για την ΤΝ, όπως η μεταφορά μάθησης (ή εποπτευόμενη μάθηση) και η ενισχυτική μάθηση (ή ανάπτυξη παραγόντων αυτοδιδασκαλίας για την επίλυση ενός προβλήματος). 

Το μάθημα βασίζεται στην 4η έκδοση του γερμανικού εγχειριδίου του 2020 με τίτλο Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη (Τεχνητή Νοημοσύνη — Μια σύγχρονη προσέγγιση στα αγγλικά) των Stuart Russell και Peter Norvig. Το μάθημα «Θεμελιώδεις γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης I: Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη, Πράκτορες» είναι διαθέσιμο στα αγγλικά με γερμανικούς υπότιτλους και μπορεί να ληφθεί δωρεάν και εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο. Μπορείτε να ξεκινήσετε οποτεδήποτε, το υλικό του μαθήματος κατανέμεται σε 5 εβδομάδες και απαιτεί μέση δέσμευση χρόνου 2 ωρών την εβδομάδα. 

Aναδημοσίευση κειμένου, Foundations of Artificial Intelligence I: Introduction to AI, Agents , Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Γερμανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
Γλώσσα
 • Αγγλική
 • Γερμανική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2021
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Βάση δεδομένων
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Διαβάσετε περισσότερα