Νομοθετικό Πλαίσιο

Από τον Ιούλιο του 2019 η αρμοδιότητα της οργάνωσης και της λειτουργίας της Συμμαχίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  μεταφέρθηκε στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στο  Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων & Ψηφιακών Δεξιοτήτων/ Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής (ΠΔ 40/15-04-2020- ΦΕΚ 85, τ. Α΄ άρθρο 18, παρ. 5 ιβ)

Νομικά έγγραφα που περιγράφουν την σύνθεση της Συμμαχίας

  1. Σύσταση Επιτροπής με τίτλο “Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)” ΦΕΚ 1876/Β/24-05-2018
  2. Α’ Τροποποίηση Υ.Α. Σύστασης Επιτροπής ΕΣ
  3. Β’ Τροποποίηση Υ.Α. Σύστασης Επιτροπής ΕΣ

Διαβάστε επίσης: Επανέναρξη «Ελληνικής Συμμαχίας» για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απασχόληση – Νέα μέλη η Amazon Web Services, το Ίδρυμα Ωνάση, το Rebrain Greece και ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής