Ιστορικό Εθνικής Συμμαχίας

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση έχει εξελιχθεί σε κινητήριο δύναμη παραγωγής δράσεων για τις ψηφιακές δεξιότητες. Διαχρονικά πορευόταν με βασικό άξονα την υλοποίηση της «Ψηφιακής Ατζέντας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορικές στιγμές κατά την λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας, μεταξύ άλλων, είναι και οι ακόλουθες:

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση της «Επιτροπής για τη Ψηφιακή Οικονομία» (2014), 

Η συγκρότηση της «Επιτροπής για τη Ψηφιακή Οικονομία» με σκοπό την κατάρτιση «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Δεκέμβριος 2016),  

Η υποβολή του ανωτέρω Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2018 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάρτιος  2018),

Η αναγνώριση της «Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έγκριση του ως άνω Εθνικού Σχεδίου Δράσης (Απρίλιος 2018)

Η σύσταση της «Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής « Νέα Ατζέντα για τις Δεξιότητες στην Ευρώπη» (Μάιος 2018) υπό τον συντονισμό του τέως Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η δημιουργία του ιστότοπου της Εθνικής Συμμαχίας (2018)

Η σύνταξη και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2019 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επανέναρξη «Ελληνικής Συμμαχίας» για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απασχόληση υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών/ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φεβρουάριος 2020)