Εθνικές Δράσεις

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας και των μελών της.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις και πρόγραμμα της “Ψηφιακής Ευκαιρίας”

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 16 Μαΐου 2019 Ωφελούμενοι: 35 άτομα εκ των οποίων 23 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και 12 θεσμικοί...

Εργαστήρι Συγκριτικής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 13 Μαΐου 2019 Ωφελούμενοι: 32 εκπρόσωποι φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

Εκδήλωση Cisco Experience (Οργάνωση: Cisco Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 9/05/2019 Ωφελούμενοι: 750 Ωφελούμενοι

Συνέδριο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 19 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 80 ανώτερα στελέχη ελληνικών δημοσίων φορέων εκπροσωπώντας περισσότερους από 30 φορείς...

Health IT (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 16-17 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 500 Συμμετέχοντες

Συνέδριο Smart Cities (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 16-17 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 200 Συμμετέχοντες

INFOCOM Security (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 17-18 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 2.000 Συμμετέχοντες

ΕΕΔΕ Banking FORUM (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 9-10 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 350 Συμμετέχοντες

Προώθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μηνιαία Αναφορά: Μάρτιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 28 Μαρτίου 2019 Ωφελούμενοι: 50 παρευρισκόμενοι θεσμικοί παράγοντες και υπηρεσιακοί από το Δημόσιο Τομέα και...

Αποτελέσματα 25 έως 36 από 57