Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού
[siteorigin_widget class=”MSP_Main_Widget”][/siteorigin_widget]

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019
Έναρξη-Λήξη: Σε εξέλιξη
Ωφελούμενοι: 57.854  μαθητές

 

Περιγραφή:

Ο προτεινόμενος νόμος προβλέπει την ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από την 3η έως την 6η τάξη) για όλους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η πρόταση αποτελεί συνέχεια της Δράσης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμης εκπαίδευσης και εποπτικό υλικό για μαθητές με αναπηρίες» (http://www.prosvasimo.gr/el/) η οποία προσαρμόζει τα σχολικά εγχειρίδια για όλες τις κατηγορίες της 1ης και της 2ας Δημοτικού, για να είναι προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες. Αφορά μαθητές  που παρουσιάζουν: 1) Προβλήματα όρασης (τυφλά, αμβλύ), 2) Προβλήματα ακοής (κωφά, ακοή μειωμένη), 3) Κινητικά προβλήματα, 4) Μεσαία και ελαφρά νοητική αναπηρία, 5) Αυτιστική Διαταραχή φάσματος, 6) Ειδικές δυσκολίες εκμάθησης και 7) Προσοχή και συγκέντρωση Προβλήματα.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τον τύπο της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και της κατάλληλης ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για να είναι πλήρως προσπελάσιμο. Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, μαθητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική πρακτική εν γένει.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα