Λογότυπο δράσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Women in Tech απευθύνθηκε σε πεντακόσιες (500) άνεργες γυναίκες ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένες στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), απόφοιτες δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υλοποιήθηκε από τη Δ.Υ.Π.Α και την εταιρία Huawei στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 ενώ οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τον οργανισμό Interlei, επίσημο εκπαιδευτικό συνεργάτη της Huawei.

Το όραμα του προγράμματος επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση του έμφυλου χάσματος στον τομέα της πληροφορικής. Με παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στις 500 καταρτιζόμενες γυναίκες για να ανταποκριθούν στην υψηλή ζήτηση που υπάρχει στην αγοράγια ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, διευκόλυνε την ένταξή τους σε θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες και υψηλής ποιότητας.

Με την περάτωση του προγράμματος, οι ωφελούμενες απέκτησαν βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των δικτύων καθώς και βασικές αρχές δρομολόγησης, μεταγωγής, ασύρματης δικτύωσης, ασφάλειας δικτύου, αυτοματισμών κ.α. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας, όλες οι καταρτιζόμενες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις που βεβαιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο, με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στόχος του Women in Tech της Huawei ήταν όχι μόνο η εκπαίδευση αλλά και η επιτυχής ένταξη των συμμετεχουσών στην αγορά εργασίας.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας εκατόν (100) ωρών, περιλάμβανε την παροχή κατάρτισης γυναικών στις θεματικές ενότητες: α) Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και β) Huawei Certified ICT Associate (HCIA) – Datacom. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι πεντακόσιες καταρτιζόμενες απέκτησαν βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των δικτύων ενώ πλεόν είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές δρομολόγησης, μεταγωγής, ασύρματης δικτύωσης, ασφάλειας δικτύου, τις βασικές έννοιες του IPv4, IPv6 και τα βασικά στοιχεία SDN και των αυτοματισμών.

Περισσότερες από 2500 ήταν οι ενδιαφερόμενες που υπέβαλλαν αίτηση τον Σεπτέμβριο ενώ επιλέχθηκαν πεντακόσιες με την εκπαίδευση να ολοκληρώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου 2023.

Οι στόχοι της συνεργασίας ΔΥΠΑ – Huawei

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας ήταν να προωθήσει την συνεργασία της ΔΥΠΑ και της Huawei για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • να γεφυρώσει το κενό μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • να προσφέρει κατάρτιση και εκπαιδευτικές λύσεις για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της βιομηχανίας στον τομέα ΤΠΕ μέσω της προσφοράς εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της δρομολόγησης (routing) και εναλλαγής δικτύων (switching) και της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
 • να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ταλέντων στην βιομηχανία ΤΠΕ και να υποστηρίξει το υπάρχον εργατικό δυναμικό ΤΠΕ και
 • να προωθήσει την εκπαίδευση των άνεργων γυναικών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Στόχος του Women in Tech της Huawei ήταν όχι μόνο η εκπαίδευση αλλά και η επιτυχής ένταξη των συμμετεχουσών στην αγορά εργασίας. Η Interlei, ως επίσημος εκπαιδευτικός φορέας της Huawei, ανέλαβε την οργάνωση και διεξαγωγή των μαθημάτων στο πλαίσιο αυτού του σημαντικού προγράμματος, εφοδιάζοντας τις καταρτιζόμενες με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί σήμερα η αγορά εργασίας. Με τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που βιώνουμε, οι ανάγκες της αγοράς για εργατικό δυναμικό με γνώσεις, σε διάφορους τομείς του κλάδου της πληροφορικής, είναι μεγάλες και επιτακτικές. Η αναβάθμιση δεξιοτήτων βοηθά σημαντικά τους καταρτιζόμενους όχι μόνο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να επανεκπαιδευτούν σε νέους τομείς, οδηγώντας τους ακόμα και σε αλλαγή επαγγελματικής καριέρας.

Οργανισμός
Έναρξη
01/09/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα