Πρόκειται για  μια πρωτοβουλία αναβάθμισης των δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),  μέλος της  Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας  για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και της Google Hellas στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Google «Grow with Google»,  που ξεκίνησε το 2020. Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω κατάρτισης και εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα κατόρθωσε να εκπαιδεύσει περισσότερους από 3.000 άνεργους νέους (έως 29 ετών) μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης στο  Ψηφιακό Μάρκετινγκ και  τις ψηφιακών  εργασιακές  δεξιότητες. Άλλα θέματα εστίασης περιελάμβαναν : δημιουργία ιστοσελίδων, SEO και SEM (βελτιστοποίηση και διαχείριση μηχανών αναζήτησης), δεξιότητες για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, κοινωνικά μέσα, μάρκετινγκ περιεχομένου, διαχείριση κρίσεων και εισαγωγή σε πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων (μέσω του Google Analytics). Όλοι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με επιτυχία, έλαβαν πιστοποιητικό  σε μια διαδικτυακή  εξέταση μέσω της πλατφόρμας Google.

Ο πρώτος γύρος της πρωτοβουλίας έδειξε ότι υποβλήθηκαν  περισσότερες από 5.000 αιτήσεις εντός των πρώτων 6 ημερών από την ανακοίνωση. Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπέρασε τις 6.000. Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιήθηκε σε 2 κύκλους, τον Ιούλιο του 2020 και αντίστοιχα, τον Οκτώβριο του 2020.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είχαν την δυνατότητα:

 • Να παρακολουθήσουν 74  ώρες κατάρτισης (40 ώρες ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης και 35 ώρες σύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης).
 • Να λάβουν πιστοποιητικό της Google Greece και της ΔYΠA (πρώην ΟΑΕΔ) για την πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης ολόκληρου του προγράμματος.
 • Να έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε επιδοτούμενη εργασιακή εμπειρία για περίοδο 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το 75%  των  συμμετεχόντων στο πρόγραμμα,  δεν πραγματοποίησε εγγραφή στο Μητρώο των ανέργων μέχρι τις 30/10/2022 (18 μήνες μετά τη συμμετοχή).

Γιατί αυτό είναι μια καλή πρακτική;

Μετά την επιτυχία του αρχικού προγράμματος, ξεκίνησε ένας δεύτερος γύρος το 2021, με στόχο τη συμμετοχή 1.100 συμμετεχόντων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη και πρακτική εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια 6 μηνών σε ιδιωτικές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο κινητοποίησε επίσης τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, συνδέοντας διάφορες βιομηχανίες με μια μεγάλη δεξαμενή ταλέντων νεότερων ανθρώπων. Η εργασιακή εμπειρία συμπληρώθηκε με επίδομα  ύψους 550 ευρώ.

Οργανισμός
Έναρξη
14/07/2020T00:00:00
Λήξη
31/12/2021T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
 • Χρήση Η/Υ
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα