Το StandICT.eu2026, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe», δημοσίευσε την τέταρτη ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της συμμετοχής ειδικών σε θέματα τυποποίησης σε βασικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης Προτύπων (SDO).

Η πρόσκληση είναι ανοικτή για αιτήσεις που αφορούν οποιοδήποτε από τα θέματα του κυλιόμενου σχεδίου της πλατφόρμας πολλαπλών ενδιαφερομένων για την τυποποίηση των ΤΠΕ, οι οποίες θα θεωρηθούν εξίσου έγκυρες και αξιόλογες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικότερα, λόγω της τρέχουσας στρατηγικής σημασίας τους, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι αιτήσεις που εστιάζουν στα θέματα Metaverse και Digital Product Passport.

Οι στόχοι των ανοικτών προσκλήσεων του StandICT.eu 2026 είναι Ευρωπαίοι ειδικοί οι οποίοι:

 • Να διαθέτουν βαθιά γνώση σε έναν από τους τομείς προτεραιότητας που υποστηρίζονται από τις ανοικτές προσκλήσεις .
 • Να διαθέτουν εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη προτύπων, π.χ. σε SDO, σε αξιόπιστους οργανισμούς και κοινότητες τυποποίησης, ή κατά τη δημιουργία εναρμονισμένων προτύπων σε εξελίξεις ανοικτού κώδικα.
 • Είναι φυσικά ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε ευρωπαϊκά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.
 • Δεν λαμβάνουν στήριξη από άλλα μέσα (ΣΔΙΤ, έργα Ε.Ε ή εθνικά έργα έρευνας και καινοτομίας) για τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι ανοικτές προσκλήσεις θα απευθύνονται σε εκπροσώπους των ΜΜΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων μπορούν να χρηματοδοτηθούν τρία είδη προτάσεων:

1) Τύπος πρότασης: LT — Μακροπρόθεσμη συνεισφορά (με δυνατότητα μετακίνησης)

Περιγραφή: Συμβολή στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη προτύπων ως πρόεδρος, σύμβουλος, εισηγητής ή μέλος ομάδας εργασίας του SDO. Π.χ. σχόλια σχετικά με την ανάπτυξη προτύπων και σχεδίων, συμμετοχή σε συνεδριάσεις και ως παρατηρητής, καταβολή συνδρομής μέλους.
Μέγιστη διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες
Εύρος χρηματοδότησης: Μέχρι 10.000 ευρώ

2) Τύπος πρότασης: ST — Βραχυπρόθεσμες συνεισφορές (με δυνατότητα μετακίνησης)

Περιγραφή: Συνεισφορά στην τεκμηρίωση προτύπων, π.χ. σύνδεσμος με την Ομάδα Εργασίας, παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια προτύπων, συμμετοχή σε συνεδριάσεις που καταβάλλουν κόστος συμμετοχής ή τέλη εγγραφής.
Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης: 3 μήνες
χρηματοδότησης 3 μηνών: Έως 5,000 EUR

3) Τύπος πρότασης: OS — Εφάπαξ συνεισφορές

Περιγραφή: Υποστήριξη για τη διασφάλιση της συμμετοχής σε εργαστήρια ή εκδηλώσεις (π.χ. συμμετέχων, παρατηρητής, παρουσίαση)
Μέγιστη διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες
Εύρος χρηματοδότησης: Μέχρι 3.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι επιλέξιμες δαπάνες θα περιλαμβάνουν:

 • Προσωπική εργασία (δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ημερήσιο ποσό της Ε.Ε των 450 ευρώ)
 • Έξοδα ταξιδιού
 • Τέλη εγγραφής σε εκδήλωση(ες)
 • Συνδρομή(-ές) μέλους(-ών) για οργανώσεις SDO & SSO

Προθεσμία υποβολής: 12 Απριλίου 2024, 17: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Αναδημοσίευση κειμένου: StandICT.eu 2026 – 4th Open Call, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα