Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου “Ορίζοντας”, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διασύνδεση τοπικών οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων ψηφιακής και υψηλής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει δραστηριότητες διεθνούς επέκτασης για νέες εταιρείες που έχουν ήδη κερδίσει έδαφος στην αγορά ή έχουν εξασφαλίσει αρχική χρηματοδότηση. Προτεραιότητα θα δοθεί στη ένταξη οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων σε χώρες και περιφέρειες που θεωρούνται “μέτριες” ή “αναδυόμενες” από άποψη καινοτομίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Νομικές οντότητες που συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους του προγράμματος «Horizon Europe’s».
 • Τουλάχιστον το 50 % των δικαιούχων μιας κοινοπραξίας πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε «μέτριες» ή «αναδυόμενες» καινοτόμες χώρες ή περιφέρειες καινοτομίας σύμφωνα με το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αύξηση του αποτυπώματος στην αγορά των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων σε στρατηγικές ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτομία υπερπροηγμένης τεχνολογίας
 • Καλύτερη σύνδεση των νεοφυών επιχειρήσεων
 • Κλιμάκωση των ικανοτήτων για την αντιστοίχιση τεχνολογικών λύσεων που αναπτύχθηκαν από εξαιρετικά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις ψηφιακής και υπερπροηγμένης τεχνολογίας χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες σε συνεργασία με άλλες πρωτοβουλίες

Προϋπολογισμός

 • Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για το θέμα ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ.
 • Οι δικαιούχοι μπορούν να παρέχουν οικονομική ενίσχυση σε τρίτους, η οποία πρέπει να λάβει αποκλειστικά τη μορφή επιχορήγησης, με ανώτατο όριο τα 60,000 EUR ανά τρίτο μέρος.
 • Οι αιτούντες που επιλέγουν αυτό το μη υποχρεωτικό καθεστώς χρηματοδοτικής στήριξης πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 60 % του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού για χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τον ιστότοπο και το πρόγραμμα εργασίας. Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 25 Απριλίου 2024, ώρα 17: 00 (ώρα Βρυξελλών).

Αναδημοσίευση κειμένου: Startup Europe , Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα