Το Seeds of Bravery (UASEEDs) δίνει την ευκαιρία σε ουκρανικές καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας (νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ) να λάβουν επιχορηγήσεις ύψους έως 10 000 ευρώ για την αγορά υπηρεσιών επιχειρηματικής συμβουλευτικής διάρκειας 2 μηνών.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Η UASEEDs θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη σε καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας (ΜμΕ) που:

 • είναι εγγεγραμμένες στην Ουκρανία, ή
 • έχουν μετεγκατασταθεί από την Ουκρανία σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της (ΥΧΕ) ή τις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Horizon Europe» μετά τις 24.02.2022, ή
 • έχουν εγγραφεί σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της (ΥΧΕ) ή τις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Horizon Europe» μετά τις 24.02.2022, και
 • έχουν τουλάχιστον έναν ιδρυτή ή συνιδρυτή ή ανώτατο στέλεχος (CEO, CTO, COO ή ισοδύναμη θέση κλειδί) με ουκρανική υπηκοότητα.

Ποιες δραστηριότητες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Οι δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του έργου UASEED και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο είναι η προώθηση καινοτόμων λύσεων, υπηρεσιών και/ή προϊόντων που μπορούν να αποτελέσουν βασικούς οικονομικούς μοχλούς στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της ουκρανικής οικονομίας και υποδομών, ιδίως μετά τον πόλεμο.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;

Η συνολική χρηματοδότηση που θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος UASEED στους ουκρανικούς φορείς τεχνολογικής καινοτομίας ανέρχεται σε 12 εκατ. Ευρώ.

Η συνδυασμένη χρηματοδοτική στήριξη που μπορεί να λάβει μια εταιρεία από την κοινοπραξία UASEED δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 000 Ευρώ.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ανοικτή πρόσκληση, τη διαδικασία υποβολής ή την αξιολόγηση, επικοινωνήστε με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου seedsofbravery@fundingbox.com.

Αναδημοσιεύση κειμένου: Seeds of Bravery, Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Λογισμικό (Software)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ουκρανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και προσόντα που αφορούν τις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και το δίκαιο
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα