Το Elise, πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», προκήρυξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ΜμΕ με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών ή εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε έναν από τους τομείς εστίασης ELISE/ELLIS με την υποστήριξη επιστημονικού συμβούλου (Scientific Advisor).

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία Elise αναζητά έργα που βασίζονται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αφορούν στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή τεχνολογίας και συστημάτων σε τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι 16 επιλεγμένους τομείς εστίασης (παρατίθενται με αγγλική ορολογία):

 • Robot Learning: Closing the Reality Gap
 • Human-centric Machine Learning
 • Algorithm premium icon
 • Theory, Algorithms, and Computations of Modern Learning Systems
 • Quantum premium icon
 • Quantum and physics-based Machine Learning
 • Natural Intelligence
 • Health
 • Machine Learning in Earth and Climate Sciences
 • Language premium icon
 • Natural Language Processing (NLP)
 • Multimedia / multimodal information
 • Information retrieval
 • Explainability and Fairness in Data Mining
 • Machine learning premium icon
 • Symbolic Machine Learning

Αν και οι παραπάνω τομείς βασίζονται στα ερευνητικά προγράμματα ELISE/ELLIS, ωστόσο δεν περιορίζονται σε αυτά, εφόσον οι προτάσεις που θα υποβληθούν, αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις υψηλού αντικτύπου μέσω της μηχανικής μάθησης.

Αναφορικά με τον επιστημονικό σύμβουλο:

Ορίζεται ως ερευνητής κατόπιν πρόσκλησης του αιτούντα, ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη ΜμΕ με σκοπό την ανάπτυξη της εφαρμογής ή της υπηρεσίας ΤΝ. Θ πρέπει να είναι ανεξάρτητος ενώ δεν μπορεί να έχει επίσημους δεσμούς με τον αιτούντα (Non-Disclosure Agreement -NDA, η συμφωνία εμπιστευτικότητας δεν θα θεωρείται επίσημος σύνδεσμος). Ως απαραίτητο τυπικό προσόν ορίζεται η κατοχή διδακτορικού σε τομέα σχετικό με το έργο

Πληροφορίες σχετικα με τη χρηματοδότηση:

● Χορηγείται έως 60 000 ευρώ ανά έργο
● Θα επιλεγούν 16 ΜμΕ κατ’ ανώτατο όριο

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσκληση και τον πλήρη κατάλογο των τομέων εστίασης, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2023 στις 13: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αναδημοσίευση κειμένου: Elise 2nd Open Call, Digital Skills and Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα