Πολίτες

Στόχος της Ομάδας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για πρωτοβουλίες που αφορούν την ενδυνάμωση Ψηφιακών Δεξιοτήτων των πολιτών..

  • Θέματα
  • Αυτή η συζήτηση είναι κενή.