23/11/2022 10:30:00 - 23/11/2022 14:00:00Καθώς ο κόσμος μας διαρκώς ψηφιοποιείται, το ποσοστό των γυναικών που σταδιοδρομούν  στον τομέα των STEM εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό. 

Με σκοπό αυτή κατάσταση να αλλάξει, η πρωτοβουλία Women4IT πραγματοποιεί μία σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης όπως η εκδήλωση: «Women4IT: Διαμορφώνοντας το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας» που θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης στις Βρυξέλλες καθώς και διαδικτυακά στις 23 Νοεμβρίου, από τις 10:30 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος.)

Η εκδήλωση θα αναλύσει  τα κύρια επιτεύγματα της πρωτοβουλίας, τις ορθές πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν. Επίσης, θα παρουσιάσει τις εμπειρίες γυναικών  αποφοίτων Women4IT και τα σχέδιά τους για μια σταδιοδρομία στον τομέα της τεχνολογίας. Τέλος, θα επανεξετάσει τις τρέχουσες επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της πολυμορφίας των φύλων στους τομείς STEM ενώ θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα ενίσχυσης της πρωτοβουλίας. 

Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Women4IT

Xρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το ταμείο επιχορηγήσεων της Νορβηγίας για την απασχόληση των νέων ενώ υποστηρίζεται από το πρόγραμμα DIGITALEUROPE. Αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να ενταχθούν στην ψηφιακή οικονομία. 

Παρέχοντας πλήρως χρηματοδοτούμενη, εξατομικευμένη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, εργάστηκαν για να εξοπλίσουν τις γυναίκες με ένα σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων και καθοδήγησης για την απασχολησιμότητα, ώστε να προωθήσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και την οικονομική ανεξαρτησία τους. Κατά την πιλοτική του φάση, το έργο επανεκπαιδεύει + 900 γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη ως προγραμματιστές, αναλυτές δεδομένων και άλλους ρόλους ΤΠΕ ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας. 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ημερήσιας διάταξης και εγγραφείτε εδώ.

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Λογισμικό (Software)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διαβάσετε περισσότερα