15/11/2022 15:00:00 - 15/11/2022 16:15:00Ολοένα και περισσότερο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)  για τη δημιουργία λύσεων που θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα ΤΝ, αν και στηρίζουν την πράσινη μετάβαση,  ταυτόχρονα, προβληματίζουν τους ειδικούς σχετικά με τη διάσταση της βιωσιμότητας, ιδίως όσον αφορά την κατανάλωση φυσικών πόρων, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό, καθώς και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διαρκής χρήση της βαθιάς μάθησης και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων έχει αυξήσει δραματικά τον όγκο των υπολογιστικών ικανοτήτων που χρειάζονται τα συστήματα ΤΝ. Καθώς αυξάνεται η χρήση της ΤΝ, οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που απαντούν στο ερώτημα: “Ποιό είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ΤΝ”;

Κατά την εκδήλωση του ΟΟΣΑ στις 15 Νοεμβρίου κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των άλλων και επίσημη παρουσίαση της έκθεσης ομάδας εμπειρογνώμων του ΟΟΣΑ με τίτλο: «Το αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης: μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπολογισμού και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης». Η έκθεση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας διάφορων ομάδων εργασίας (working groups) σε υπολογιστικά συστήματα για τη ΤΝ και το Κλίμα, την παγκόσμια συνεργασία για τη ΤΝ καθώς και για την υπεύθυνη αξιοποίηση για τη ΤΝ. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ευρήματα της έκθεσης, τα υπάρχοντα εργαλεία μέτρησης και οι βασικές προκλήσεις σχετικά με την ποσοτικοποίηση των θετικών και αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης μοντέλα και τις εφαρμογές τους.

Η εγγραφή απαιτείται για την εκδήλωση αυτή και μπορεί να γίνει στη σελίδα της εκδήλωσης του ΟΟΣΑ.

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
  • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Γλώσσα
  • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
  • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα