24/11/2022 15:00:00 - 24/11/2022 16:30:00Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Προωθώντας την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την επανειδίκευση και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων” Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, από τις 14.00 έως τις 15.30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης/Βρυξελλών). Θα ακολουθήσει συνεδρία ψηφιακής δικτύωσης.

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να παρέχει συμβουλές και να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ενήλικες εκπαιδευόμενους μπορούν να συμβάλλουν στην επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. 

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται για παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τα εθνικά σημεία επαφής που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Εγγραφείτε εδώ.

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναδημοσίευση κειμένου:

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση