01/12/2022 11:00:00 - 01/12/2022 12:00:00Η συνεχής ψηφιοποίησης της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης, η οποία επιταχύνθηκε με εντατικούς ρυθμούς λόγω της πανδημίας COVID-19, είχε ως αποτέλεσμα να κυριαρχούν στην καθημερινότητα μας οι όροι  «ψηφιακές  δεξιότητες» και «ψηφιακοί  εμπειρογνώμονες» .

Η ζήτηση για ειδικούς ΤΠΕ δημιουργεί προκλήσεις, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη σε ψηφιακούς εμπειρογνώμονες, με πιθανές αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπάνω έλλειψης, καθώς μπορούν να ενθαρρύνουν τους προπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν σπουδές τεχνολογίας ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας εξακολουθούν να παραμένουν κενές, καθιστώντας τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες μέρος μιας λύσης για την ανεργία.  

Επιπλέον, εξακολουθεί να υφίσταται χάσμα μεταξύ των φύλων: μόνο ένας στους πέντε ειδικούς/ πτυχιούχους ΤΠΕ είναι γυναίκες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εφαρμόζονται οι ψηφιακές λύσεις στην οικονομία.  

Πώς όμως μπορούν οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης να ενθαρρύνουν τους φοιτητές, τους νέους αποφοίτους και τους νέους επαγγελματίες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της τεχνολογίας; Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά στερεότυπα στην επιλογή επαγγέλματος στον κλάδο ΤΠΕ, γεγονός που την καθιστά απρόσιτο για τους νέους, τις γυναίκες ή οποιονδήποτε δεν ενδιαφέρεται για τον προγραμματισμό ή την εκμάθηση κώδικα.   

Το διαδικτυακό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές δεξιότητες & την Απασχόληση με τίτλο «Discovering ICT careers: beyond programming and coding»  που θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου και ώρα Ελλάδος 11:00, επιχειρεί να αναδείξει τις παραπάνω θεματικές. 

Σκοπός του είναι να καταρρίψει τα στερεότυπα σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη  τομέα της τεχνολογίας και να προτρέψει τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε ψηφιακά επαγγέλματα.

Μέλη διαφόρων εθνικών Συμμαχιών θα παρουσιάσουν επιτυχημένες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιήσει στη χώρα τους, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη.  Επίσης, σπουδαστές και νέοι επαγγελματίες — άνδρες και γυναίκες — με επιστημονικό υπόβαθρο πέραν του ψηφιακού, θα μοιραστούν την εμπειρία τους με το κοινό, για να δείξουν ότι δεν χρειαζόμαστε πτυχίο μηχανικής ή προγραμματισμού για να γίνουμε ειδικός ΤΠΕ.

Ατζέντα του συνεδρίου:

 • Έναρξη –χαιρετισμός από τη Rehana Schwinninger-Ladak, προϊσταμένη μονάδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ CNECT G2: Διαδραστικές και  Ψηφιακές τεχνολογίες, για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση 
 • Ομιλία της Ghita Ramdhiansing — ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Clearwater Skyfields BV,  μέλος της Εθνική Συμμαχία Μάλτας  
 • Παρουσίαση της πρωτοβουλίας: «Maker’s Red Box». Πρόκειται για χώρους στους οποίους τα παιδιά καλλιεργούν τις κατάλληλες δεξιότητες και ανακαλύπτουν  τα δυνατά σημεία τους μέσα από το παιχνίδι και την ανακάλυψη καινοτομίας.  Μέλος της Ουγγρικής Συμμαχίας  για τις Δεξιότητες και την Απασχόληση. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε κάνετε την εγγραφή παρακολούθησης .

© Digital Skills & Jobs Platform

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση
Διαβάσετε περισσότερα