09/12/2022 11:30:00 - 14/12/2022 14:00:00Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ( (CEDEFOP) «Ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ψηφιακή μετάβαση — Τι μπορούμε να μάθουμε από τη 2η ευρωπαϊκή έρευνα για τις Δεξιότητες και την Απασχόληση;» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 9 έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι δημιουργήσει ένα παράθυρο διαλόγου με φορείς όπως η ευρωπαϊκή κοινότητα χάραξης δημόσιων πολιτικών,  εμπειρογνώμονες, κοινωνικοί  εταίροι  διάφοροι λοιποί  συμμετέχοντες αναφορικά με τα κύρια συμπεράσματα της 2ης ευρωπαϊκής έρευνας για τις Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια του:

 • θα παρουσιαστούν διαδικτυακά εργαλεία του  CEDEFOP  όπως το  ESJS2 (CEDEFOP ESJS2 indicator online web tool) και το εργαλείο αντιστοίχισης δεξιοτήτων (CEDEFOP  Matching skills online web tool)
 • θα καταγραφθούν οι απόψεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας
 • θα εξεταστούν από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη οι πιθανές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης της εργασίας, οι εξελίξεις  για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) των ανέργων/εργαζομένων και τις πολιτικές δεξιοτήτων.
 • θα προβληθούν καλές πρακτικές σε επίπεδο  δημόσιων πολιτικών και δεξιοτήτων  με στόχο την ανάπτυξη/ αντιστοίχηση τους

Πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα

Η διαρκής ψηφιοποίηση της απασχολήσης  και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως η προηγμένη ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τρισδιάστατη εκτύπωση και άλλες,   αναδιαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας και το τοπίο των δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Ήδη η  πρώτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και την απασχόληση (ESJS) του CEDEFOP κατέδειξε ότι περίπου το 14 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν πιθανό να αυτοματοποιηθεί πλήρως, επηρεάζοντας  δυσανάλογα τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης τα οποία απασχολούνται σε θέσεις εργασίας με ελάχιστη ή και καθόλου επαγγελματική κατάρτιση. Ταυτόχρονα, αποδεικνύεται ότι η πανδημία Covid-19, όχι μόνο επιτάχυνε τη  διάδοση  της τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης αλλά και  έχει εντείνει αυτές τις τάσεις.

Η ψηφιοποίηση της απασχόλησης έχει αλλάξει το παιχνίδι και ο ρόλος της στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας, των δεξιοτήτων και της μάθησης βρίσκεται πλέον στην κορυφή των θεματολογίων πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών. Ωστόσο, απαιτούνται επιστημονικά αξιόπιστα δεδομένα και αναλύσεις προκειμένου να διαμορφωθούν τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές  στο πεδίο της απασχόλησης, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία και να επιτευχθεί η συνεχιζόμενη  διττή (πράσινη και ψηφιακή  μετάβαση

Για τους παραπάνω λόγους, το καλοκαίρι του 2021 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στη Νορβηγία/Ισλανδία, διεξήχθη η 2η ευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και την απασχόληση (ESJS2) του CEDEFOP. Ουσιαστικά, συγκέντρωσε πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 46 000 ενηλίκων εργαζόμενων  σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τους επηρεάζει η ψηφιοποίηση, την αντιστοιχία των δεξιοτήτων τους με τις θέσεις εργασίας τους και την ετοιμότητά τους να επενδύσουν σε συνεχή επαγγελματική κατάρτιση ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές αλλαγές.

Αναδημοσίευση κειμένου: Powering the European digital transition, Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση
Διαβάσετε περισσότερα