15/03/2023 09:00:00 - 17/03/2023 00:00:00Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα», σε συνεργασία με τη DG REFORM και τον ανάδοχο του έργου RwC, διοργανώνει μια σειρά από εκπαιδευτικές ημερίδες σχετικά με τη χρήση του Buildind Information Modeling (BIM) στις κατασκευές.

Η επόμενη εκπαιδευτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί από τις  15 έως και 17 Μαρτίου ενώ η συμμετοχή σε αυτήν είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλα τα στελέχη του ευρύτερου μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου.

To ΒΙΜ ως τεχνολογία αναφέρεται στη χρήση ψηφιακών μέσων για την ολοκληρωμένη αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υποδομών, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που θα έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΒΙΜ αποσκοπεί στην προώθηση χρήσης ΒΙΜ μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και ικανοτήτων καθώς και την ενημέρωση μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητες του. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα τω εκπαιδεύσεων περιλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές ΒΙΜ (ISO 19650), οφέλη και δυνατότητες του ΒΙΜ
 • Χρήση του ΒΙΜ στη φάση της μελέτης του έργου
 • Χρήση του ΒΙΜ στη φάση της κατασκευής του έργου
 • Χρήση του ΒΙΜ στη φάση της διαχείρισης του έργου
 • Παρουσίαση των τυποποιημένων εγγράφων απαιτήσεων ΒΙΜ (ΟΙR, EIR,AIR)

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevcJPFV59Ofdz5gXr-yyDNZBcRLFrGrBgZcH8Lvvi0tXXnRg/viewform

© Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Λογισμικό (Software)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Μηχανολογία, βιομαχανία και κατασκευές (λοιπές υπόκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Διαδικτυακή προεγγεγραμμένη μετάδοση
Διαβάσετε περισσότερα