09/03/2023 10:00:00 - 09/03/2023 15:00:00
Ιαπωνία


Στις μέρες μας, πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης, για να επαυξήσουν την επιχειρηματική τους αξία — από την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών τους, την αναβάθμιση της ποιότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων έως την εξεύρεση νέων εισοδηματικών ευκαιριών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

H Amazon Web Services (AWS) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ένα διαδικτυακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας με τη χρήση μαζικών δεδομένων (Big Data) και τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να διερευνήσουν πώς η Amazon Web Services (AWS) μπορεί να τους βοηθήσει να οικοδομήσουν διαχρονικά ασφαλείς εφαρμογές, να ενημερωθούν για τα εργαλεία μηχανικής μάθησης και να οργανώσουν καλύτερα την επιχείρησή τους βασιζόμενοι στα δεδομένα.

Το συνέδριο καλύπτει όλα τα επίπεδα εξοικείωσης με τις τεχνολογίες αυτές, είτε κάποιος μόλις ξεκινά να ασχολείται με τις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης, είτε διαθέτει ήδη εξειδίκευση στον τομέα αυτό, είτε απλά διακατέχεται από διερευνητική διάθεση για τη θεματική αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο σύνδεσμο Accelerate innovation with big data and AI/ML ενώ η δήλωση συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ.

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • ΗΠΑ
 • Νότια Κορέα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση
Διαβάσετε περισσότερα