Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων προσφέρει μια κοινή γλώσσα για τους επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), τους υπεύθυνους προσλήψεων και τις επιχειρήσεις. Επιτρέπει στους εργοδότες να αντιστοιχίζουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες ΤΠΕ με τις ανάγκες πρόσληψης ενώ μπορούν να αξιολογούν ακριβέστερα τις ανάγκες των εργαζομένων τους όσον αφορά την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Με σκοπό τη διάδοση και την καλύτερη κατανόηση του Πλαισίου δημιουργήθηκαν τρία σύντομα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα (βίντεο) που  παρουσιάζουν στους χρήστες:

 • τα βασικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων (e-CF),
 • τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να το χρησιμοποιήσουν  διευκολύνοντας τη διαδικασία προσλήψεων και
 • τα οφέλη που απολαμβάνουν οι ΜμΕ από την εφαρμογή του πλαισίου στις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες τους.

Βασική επιδίωξη των μαθημάτων είναι να αντιμετωπίσουν το χάσμα  στο ευρωπαϊκό τοπίο κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν τις ΜμΕ προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη ψηφιακή γνώση, να απευθύνονται σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες ΤΠΕ  και να αποκομίσουν τα οφέλη των διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τέλος, οι ΜμΕ μπορούν να βρουν πρακτικές συμβουλές σε με σύντομο και ευέλικτο τρόπο, ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τους εργαζομένους τους στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης και να τους εφοδιάσουν με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.

Αναδημοσίευση κειμένου: European e-Competence Framework for SMEs Online Resource, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων (e-CF),

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Άλλο εκπαιδευτικό υλικό
Διαβάσετε περισσότερα